Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

I forbindelse med strejke eller lockout kan du komme til skade – men tæller det som en arbejdsskade? Her får du en opsummering af reglerne.

Hvis du er omfattet af strejke eller lockout
Hvis du som offentlig ansat kommer til skade under strejke eller lockout, du er omfattet af, er det som udgangspunkt ikke en arbejdsskade.

Det skyldes, at du ikke udfører arbejde for din arbejdsgiver under strejke eller lockout. Du er ikke på din arbejdsplads og står ikke til rådighed for din arbejdsgivet i den periode, hvor konflikten står på.

At deltage i en strejke tæller heller ikke som arbejde for din fagforening. Blandt andet fordi du som arbejdstager selv har en interesse i at der strejkes.

Hvis du er omfattet af strejke eller lockout – men skal arbejde alligevel
Hvis du er en del af en særlig gruppe, som skal arbejde på trods af lockout eller strejke (fx på bestemte afdelinger på hospitaler), er du dækket som normalt, fordi du fortsat udfører arbejde for din arbejdsgiver.

Skader ved børnepasning
Under en konflikt kan arbejdsgivere give lov til, at forældre må tage børn med på arbejdet, fordi barnets pasningssted er lukket.

Hvis du som forælder kommer til skade, mens du passer dit eller andres børn på dit arbejde, udgør det ikke en arbejdsskade.

Det gælder dog ikke, hvis arbejdsgiveren pålægger en eller flere ansatte at passe børn i arbejdstiden. I sådan et tilfælde er børnepasning en reel arbejdsopgave, og derfor kan det godt det være en arbejdsskade, hvis man kommer til skade i forbindelse med børnepasningen.

Børn er som udgangspunkt ikke omfattet af arbejdsskadesikringsloven, når de befinder sig på forældrenes arbejdsplads i forbindelse en konflikt.

En undtagelse er dog, hvis arbejdsgiveren beder et barn om at udføre en reel arbejdsopgave. I det tilfælde kan det være en arbejdsskade, hvis barnet kommer til skade, mens arbejdet bliver udført.

Denne side er senest ændret den 21. marts 2018