Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Hvis en ulykke på arbejdet medfører mindre, forbigående skader, kan ulykken muligvis anerkendes som arbejdsskade, hvis følgerne kræver behandling for at forsvinde eller mindskes. Det kan derfor have betydning for spørgsmålet om anerkendelse, hvis du har modtaget nødvendige behandlinger for skadens følger og eventuelt har haft udgifter til behandling.

Hvis en skade der er sket på arbejdet går over af sig selv, er der som udgangspunkt ikke tale om en ulykke efter arbejdsskadeloven. Det kan derfor have betydning for, om din skade kan anerkendes, hvis du har modtaget nødvendige behandlinger for din skade.

Det er AES, der vurderer, om behandlingerne har betydning for anerkendelse af skaden. AES vurderer om behandlingen er lægeligt begrundet, og om den er relevant og helbredende. De øvrige kriterier for anerkendelse af skader skal stadig være opfyldt for, at en skade kan anerkendes.

Det skal du gøre, hvis du har haft udgifter til behandling i forbindelse med en skade
Det er arbejdsgivers forsikringsselskab, som betaler eventuelle udgifter og tager stilling til evt. regninger i første omgang. Du skal derfor altid sende regninger til forsikringsselskabet. Hvis du og forsikringsselskabet ikke kan blive enige om, hvilke udgifter, der skal dækkes, skal AES afgøre dette.

Hvis du ønsker, at AES skal tage stilling til behandlingsudgifterne, eller at de skal indgå i AES vurdering af sagen, skal du eller din fuldmagtshaver bede forsikringsselskabet om at sende sagen og regningerne til AES.

Fakta om Behandlingsudgifter
Efter arbejdsskadeloven kan man bl.a. få dækket nødvendige udgifter til:

  • Fysioterapi, kiropraktor eller psykolog
  • Medicin
  • Udgifter til tandskader
  • Udgifter til hjælpemidler – for eksempel proteser, briller eller lignende

For at behandlingsudgifter kan dækkes, skal en række kriterier være opfyldt:

  • Behandlingerne kan kun dækkes, hvis skaden kan anerkendes som en arbejdsskade.
  • Behandlingen skal være nødvendig for den bedst mulige helbredelse af skadens følger
  • Behandlingen skal ske indenfor en rimelig tid efter skadens opståen
  • Behandlingen skal være godkendt af Sundhedsstyrelsen. Alternative behandlinger dækkes ikke

Læs mere her

Du kan læse mere om behandlingsudgifter her
Du kan læse vejledningen om behandlingsudgifter her 
Du kan læse vores praksisbeskrivelser her

Denne side er senest ændret den 28. februar 2018