Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Med virkning fra 1. juli udsender Arbejdstilsynet 12. udgave af vejledningen om erhvervssygdomme.

Med virkning fra 1. juli 2018 udsender Arbejdstilsynet, efter indstilling fra Erhvervssygdomsudvalget og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, 12. udgave af vejledningen om erhvervssygdomme, gældende for sygdomme anmeldt fra 1. januar 2005.

Vejledningen har til formål at beskrive kravene til sammenhængen mellem de enkelte sygdomme og en bestemt belastning for at få sygdommen anerkendt som en erhvervssygdom efter arbejdsskadesikringsloven.

Samlet set giver den opdaterede udgave af vejledningen et bedre overblik over betingelserne for at anerkende sygdomme som erhvervssygdomme efter fortegnelsen over erhvervssygdomme (bekendtgørelse nr. 960 af 28. juni 2016) end tidligere udgaver.

Først og fremmest er vejledningen sprogligt og layoutmæssigt gennemskrevet. Alle generelle betingelser er samlet i vejledningens kapitel 1. Herefter følger i kapitel 2 til 10 en beskrivelse af kravene til de konkrete sygdomme og påvirkninger, der kan anerkendes efter fortegnelsen, herunder gennem konkrete eksempler på praksis. Ligeledes er praksis for anerkendelse af sygdomme, der ikke er optaget på fortegnelsen beskrevet med eksempler.

Endelig er der som bilag 1 til vejledningen samlet beskrivelserne af den medicinske dokumentation, der kræves for at anerkende sygdomme på og udenfor fortegnelsen som erhvervssygdomme efter arbejdsskadesikringsloven.

Der er tilføjet helt nye afsnit om

 • Lungeasbestose (kapitel 7, afsnit 6)
 • Allergisk betændelse af næseslimhinden rhinitis allerigca (kapitel 7, afsnit 7)
 • Allergiske, betændelseslignende forandringer i øjets slimhinder conjuntivitis allergica (kapitel 7, afsnit 8)
 • Allergisk eksem (kapitel 10, afsnit 1)
 • Allergisk eksem (krom) (kapitel 10, afsnit 2)
 • Allergisk eksem (nikkel) (kapitel 10, afsnit 3)
 • Andre irritative hudsygdomme (kapitel 10, afsnit 4)
 • Bilag 1 om den medicinske dokumentation er endvidere opdateret efter nye drøftelser i Erhvervssygdomsudvalget om
  • Brandmænd og sygdomsrisiko
  • Årsager til irritativt (toksisk) eksem
  • Helbredsrisiko ved udsættelse for dieselos og partikelforurening
  • Stresspåvirkninger og udvikling af hjertesygdomme
  • Skuldersygdomme

Der er desuden lavet præciserende beskrivelser af betingelserne for anerkendelse af

 • Høresygdomme (kapitel 2)
 • Knæsygdomme (kapitel 4)
 • Karpaltunnelsyndrom (kapitel 6, afsnit 2)
 • KOL (kapitel 7, afsnit 2)
 • PTSD (kapitel 8, afsnit 1)

Vejledningen afløser 11. udgave der udsendtes d. 1. juli 2016.

Du kan finde kapitlerne i vejledningen i retsinformation her:
Se vejledningen i retsinformation.dk

 AES har desuden samlet hele vejledningen i én pdf-fil, som du finder her:
Vejledning om erhvervssygdomme

Denne side er senest ændret den 29. juni 2018