Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Forsikringsselskabet Alpha Insurance fik d. 31. maj tilbagekaldt sin tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed efter at være blevet erklæret konkurs d. 8. maj. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) har overtaget administrationen af arbejdsulykkesforsikringerne.

Hvis du er arbejdsgiver, der har haft arbejdsulykkesforsikring hos Alpha Insurance
Det fremgår af forsikringsbetingelserne for arbejdsulykkesforsikringer hos Alpha Insurance, at dækningen ophører, når selskabets tilladelse til at drive arbejdsulykkesforsikringsvirksomhed tilbagekaldes.

Har du som arbejdsgiver tegnet din lovpligtige arbejdsulykkesforsikring hos Alpha Insurance, har du derfor ikke længere nogen forsikringsdækning.

Du skal derfor hurtigst muligt tegne en ny arbejdsulykkesforsikring i et andet forsikringsselskab. Arbejdsgivere, der ikke har en arbejdsulykkeforsikring, hæfter som udgangspunkt selv for alle udgifter i forbindelse med en eventuel arbejdsskade i henhold til § 52 i arbejdsskadesikringsloven.

Alle verserende sager om arbejdsulykker, hvor Alpha Insurance er forsikringsselskab, bliver nu administreret og afsluttet af AES.

Når sager skal anmeldes i EASY
I EASY er det nu ikke længere muligt at vælge Alpha Insurance som forsikringsselskab, når man anmelder arbejdsulykker, der er sket efter 31. maj 2018. Skader sket før denne dato kan fortsat anmeldes med Alpha Insurance som forsikringsselskab.

Hvis du ikke har nået at tegne en ny arbejdsulykkesforsikring, og der er sket en skade, skal du hurtigst muligt tegne en forsikring og i mellemtiden anmelde arbejdsulykken som ”uforsikret” i EASY.

Hvis du er tilskadekommen med en sag hos Alpha Insurance
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har overtaget din arbejdsulykkessag, og du ikke behøver at gøre noget. Vi sørger for, at din sag bliver behandlet og afsluttet.

Som tilskadekommen får du de ydelser, som du har krav på efter arbejdsskadesikringsloven. 

På grund af konkursen kan der opstå mindre forsinkelser i udbetalingerne. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vil forsøge at minimere forsinkelserne.

Mere information og spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du meget velkommen til at stille dem på aes@atp.dk – skrive ”Alpha Insurance” i emnefeltet.

Vi har også samlet en række spørgsmål og svar om Alpha Insurance, som du kan læse her.

Denne side er senest ændret den 04. juli 2018