Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Brandfolk får ikke kræft oftere end sammenlignelige grupper. Det viser to nye forskningsrapporter, som har været drøftet i Erhvervssygdomsudvalget.

Erhvervssygdomsudvalget har på et principielt møde den 20. marts 2018 drøftet de nye forskningsresultater, Epibrand og Biobrand, der handler om brandfolks mulige risiko for at udvikle sygdomme som følge af arbejdet.

Forskningsresultaterne viser, at der ikke er en åbenlys overhyppighed af kræft hos brandfolk i forhold til sammenligningsgrupper.

Der er således ikke noget, der tyder på, at arbejdet som brandmand er forbundet med en øget risiko for at udvikle kræft. Der var derfor enighed i Erhvervssygdomsudvalget om, at forskningsresultaterne ikke fører til ændringer på Erhvervssygdomsfortegnelsen.

Udvalgte sager vurderes i udvalget
Det kan ikke helt udelukkes, at der kan være en konkret sammenhæng i enkelte sager.

Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og Erhvervssygdomsudvalget har på baggrund af de nye forskningsresultater aftalt, at udvalgte sager om lungekræft, Non-Hodgkins lymfom, blærekræft, prostatakræft, testikelkræft og modermærkekræft hos brandmænd kan forelægges for udvalget til en konkret vurdering, hvis de ikke kan anerkendes efter fortegnelsen.

Forskningsresultaterne viser også, at der ikke er en umiddelbar sammenhæng mellem arbejdet som brandmand og udvikling af hjertesygdom. Konkrete sager vedrørende hjertekarsygdomme vil derfor som udgangspunkt ikke blive forelagt for Erhvervssygdomsudvalget på nuværende tidspunkt.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Erhvervssygdomsudvalget følger området vedrørende brandfolkene og den nyeste viden tæt.


Fakta
Sager om kræftsygdomme hos brandfolk kan også i dag anerkendes efter erhvervssygdomsfortegnelsen, hvis der har været en tilstrækkelig erhvervsbetinget udsættelse for f.eks. asbest, sod og tjæreprodukter.

Erhvervssygdomssager, hvor påvirkningen eller sygdommen ikke opfylder kravene til anerkendelse efter fortegnelsen, kan forelægges for Erhvervssygdomsudvalget. Det sker, hvis der er en mulig årsagssammenhæng mellem påvirkninger på arbejdet og udvikling af en bestemt sygdom.

Erhvervssygdomsudvalget består bl.a. af arbejdsmarkedets parter. AES er formand for udvalget. Arbejdstilsynet og Sundhedsstyrelsen er også medlemmer.

Læs mere her
Du kan læse artikler og forskningsrapporter vedr. Biobrand og Epibrand her (se bilag til punkt 4).

Du kan finde erhvervssygdomsfortegnelsen her.

Du kan læse vejledningen om erhvervssygdomme her.

Denne side er senest ændret den 06. april 2018