Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

En ny udredningsrapport om skuldersygdomme betyder, at kravene til anerkendelse af skuldersygdomme efter den tidligere fortegnelse bliver ændret.

Udredningen blev behandlet på Erhvervssygdomsudvalgets møde d. 29. maj i år.

Her blev det besluttet, at ændre i fortegnelse om anerkendelse af erhvervssygdomme fra før 1. januar 2005, så den afspejler resultaterne af den nye udredning. Resultaterne afspejles allerede i fortegnelsen, der er gældende for sygdomme anmeldt fra 1. januar 2005.

Mulighed for genoptagelse
Du kan søge om genoptagelse af din arbejdsskadesag, hvis din skuldersygdom oprindeligt er anmeldt før 1. januar 2005 og årsagen til at den tidligere blev afvist var, at du ikke havde haft relevant skulderbelastende arbejde. Du skal kontakte os, hvis du ønsker din sag genoptaget.

Læs mere
Du kan læse mere om hvad den nye udredning betyder, i den nyhed vi lagde her på siden d. 26. juni.
Læs nyheden her

Læs udredningsrapporten om skuldesygdomme
Den nye udredningsrapport har titlen ”Association between occupational mechanical exposures and subacromial impingement syndrome: A reference document”.
Du finder rapporten her

Fortegnelsen bliver opdateret
Som konsekvens af den nye udredningsrapport vil fortegnelsen over sygdomme, der er anmeldt før 1. januar 2005 blive opdateret pr. 1. januar 2019 med virkning for alle skuldersygdomme anmeldt før 1. januar 2005.

Ordlyden vedr. skuldersygdomme vil herefter være enslydende med ordlyden i fortegnelsen over erhvervssygdomme, der er anmeldt fra den 1. januar 2005.

Den gældende vejledning vedrørende skuldersygdomme anmeldt før 1. januar 2005 vil ligeledes blive tilpasset efter opdateringen af fortegnelsen, så ordlyden vil være enslydende med gældende vejledning om erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005.

Denne side er senest ændret den 07. september 2018