Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

I 2019 stiger Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings takster. Det sker for at fastholde en stabil afvikling af sager og for at spare op til nyt sagsbehandlingssystem.

Bestyrelsen i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har besluttet at indstille til ministeren, at taksterne i 2019 hæves med godt 14 procent i gennemsnit.

Baggrunden er, at bestyrelsen vil sikre, at AES kan fortsætte arbejdet med at skabe en balanceret afvikling af sagerne. 

Det vil sige, at der skal være ressourcer til at afvikle både de ”tunge” sager som tager lang tid, og de ”lettere” sager, som kan afsluttes på kortere tid. Målet er, at alle skadelidte får en afgørelse hurtigst muligt.

Samtidig står AES over for en stor investering i et nyt sagsbehandlingssystem, og her er der behov for en opsparing.

Hvorfor stiger taksterne igen?

I 2017 lavede AES en takststigning med henblik på at genoprette økonomien. AES’ bestyrelse har nu besluttet, at det er nødvendigt at hæve taksterne igen, fordi den tidligere takststigning ikke er helt tilstrækkelig til at sikre målsætningen om balance i sagsafviklingen og midler til IT-udvikling.

Det skyldes blandt andet, at en stor del af de sager, der blev afsluttet i 2018, er ældre sager, som ikke har været underlagt den forhøjede takst fra 2017 – og derfor ikke har givet samme indtægt.

Takststigningen understøtter god udvikling

De seneste år har AES fået ryddet op i de gamle sager. Det har medført, at sagsbehandlingstiden generelt er faldende, og at antallet af verserende sager er arbejdet ned.

Takststigningen i 2019 vil bidrage til, at AES kan fortsætte den udvikling.

De nye takster, som Beskæftigelsesministeriet har sendt i høring, er:

Takster 2019

Kr.

Ulykkessager

9.180

Erhvervssygdomssager

5.800

Private erstatningssager, erhvervsevnetab

24.510

Private erstatningssager, mén

9.340

Du kan læse bekendtgørelsen om takster på Høringsportalen her

 

Denne side er senest ændret den 09. november 2018