Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Nu bliver det lettere at få anerkendt lungekræft efter udsættelse for svejserøg efter svejsning i metal som en erhvervssygdom. Du kan søge om genoptagelse, hvis din lungekræft efter svejserøg tidligere er blevet afvist.

Den 1. juli bliver lungekræft efter udsættelse for svejserøg ved svejsning i metal optaget på fortegnelsen over erhvervssygdomme.

Det betyder, at ansatte, som har arbejdet med svejsning i metal, lettere vil kunne få anerkendt lungekræft som en erhvervssygdom.

AES begynder allerede nu at behandle sagerne efter de nye regler.

Hvad skal der til?

For at få lungekræft anerkendt skal man have arbejdet med svejsning i metal som hovedopgave i mindst fem år i stort set hele arbejdsdagen. Det vil sige forberedelse, svejsning og efterbehandling af de svejsede elementer.

Hvis man har svejset i mindre omfang end det, skal man have været udsat i en længere tidsperiode for at få sygdommen anerkendt.

Det taler imod en anerkendelse, hvis sygdommen er opstået mindre end 10 år efter, at arbejdet med svejsning begyndte.

Du kan få genoptaget din sag

Du kan søge om at få din sag om lungekræft efter svejsning genoptaget, hvis den tidligere er blevet afvist, fordi du ikke havde været udsat svejserøg fra metal i et tilstrækkeligt omfang.

Vi vil så kigge på din sag igen for at tage stilling til, om du nu opfylder kravene til anerkendelse af din lungekræft.

Du kan søge om at få din sag genoptaget, selv om det er mange år siden, du anmeldte den første gang.

Selv om vi behandler din sag igen, kan vi godt komme frem til det samme resultat.

Sådan søger du om genoptagelse

For at få genoptaget din sag skal du kontakte os. Det gør du ved at bruge vores selvbetjeningsløsning Se Sag – eller ved at ringe eller skrive til os.

Hvad er baggrunden?

Erhvervssygdomsudvalget besluttede på sit møde d. 11. december 2018 på baggrund af en forskningsudredning at optage lungekræft efter udsættelse for svejserøg opstået ved svejsning i metal på både gammel og aktuel fortegnelse over erhvervssygdomme.

Optagelsen af lungekræft som følge af svejserøg vil ske under punkt K.4.1. på den aktuelle fortegnelse og bilag 1, gruppe F, jf. bilag 2 til fortegnelsen over erhvervssygdomme anmeldt før 2005.

Ændringen af fortegnelserne vil formelt ske pr. 1. juli 2019.

AES kan allerede nu behandle din sag efter de nye regler.

Denne side er senest ændret den 06. februar 2019