Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Vis kun nyheder i denne kategori:

Tal for anmeldte og anerkendte arbejdsskader relateret til COVID-19 (uge 29)

AES har nu modtaget i alt 772 anmeldelser om arbejdsskader relateret til COVID-19. AES har ind til nu afgjort 58 sager.

13. juli 2020

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Posthåndtering forsinket hos AES

AES fik i begyndelsen af juni nyt IT-system til håndtering af post. I den forbindelse har ibrugtagningen desværre betydet, at en del post er blevet forsinket i AES’ system. AES arbejder lige nu på at håndtere den forsinkede post hurtigst muligt.

10. juli 2020

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Behandling af arbejdsskader efter ny lov

AES har i nogle tilfælde truffet selvstændig afgørelse om anerkendelse i sager fra før 1. januar 2020. Arbejdstilsynet har nu præciseret, at der ikke er hjemmel til dette i lovgivningen, og AES vil derfor genoptage disse sager.

09. juli 2020

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

AES har overtaget administrationen af CBL Insurance Europe Dac’s arbejdsulykkesforsikringer

Det irske forsikringsselskab CBL Insurance Europe Dac, som også har solgt arbejdsulykkesforsikringer i Danmark, har fået trukket sin tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed og er erklæret konkurs. AES overtager nu administrationen af de danske arbejdsulykkesforsikringer tegnet hos CBL Insurance.

08. juli 2020

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Tal for anmeldte og anerkendte arbejdsskader relateret til COVID-19 (uge 28)

AES har nu modtaget i alt 705 anmeldelser om arbejdsskader relateret til COVID-19. AES har ind til nu afgjort 40 sager.

07. juli 2020

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Tal for anmeldte og anerkendte arbejdsskader relateret til COVID-19 (uge 27)

AES har nu modtaget i alt 614 anmeldelser om arbejdsskader relateret til COVID-19. AES har ind til nu afgjort 30 sager.

30. juni 2020

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Tidsfrister for lægelige oplysninger normaliseres

Siden 30. marts har sundhedssektoren haft en forlænget tidsfrist til at svare på henvendelser fra AES. Nu sættes tidsfristerne tilbage til det normale niveau.

26. juni 2020

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

COVID-19 som arbejdsskade – tal for anerkendelser og afvisninger

AES har ind til nu afgjort 18 sager om COVID-19 som arbejdsskade. De sager, der handler om udsættelse for sygdommen i forbindelse med arbejdet, er alle anerkendt.

23. juni 2020

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Tal for anmeldte arbejdsskader relateret til COVID-19 (uge 26)

AES har nu modtaget i alt 565 anmeldelser om arbejdsskader relateret til COVID-19.

22. juni 2020

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Tal for anmeldte arbejdsskader relateret til COVID-19 (uge 25)

AES har nu modtaget i alt 502 anmeldelser om arbejdsskader relateret til COVID-19.

15. juni 2020

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Tal for anmeldte arbejdsskader relateret til COVID-19 (uge 24)

AES har nu modtaget i alt 443 anmeldelser om arbejdsskader relateret til COVID-19.

09. juni 2020

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Tal for anmeldte arbejdsskader relateret til COVID-19 (uge 23)

AES har nu modtaget i alt 390 anmeldelser om arbejdsskader relateret til COVID-19.

02. juni 2020

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Tal for anmeldte arbejdsskader relateret til COVID-19 (uge 22)

AES har nu modtaget i alt 262 anmeldelser om arbejdsskader relateret til COVID-19.

25. maj 2020

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Tal for anmeldte arbejdsskader relateret til COVID-19 (uge 21)

AES har nu modtaget i alt 242 anmeldelser om arbejdsskader relateret til COVID-19.

20. maj 2020

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Ny praksis: Forsikringsselskaber må ikke kræve efterregulering af erstatning for tab af erhvervsevne.

Hvis man har fået udbetalt erstatning for tab af erhvervsevne og denne afgørelse senere bliver ændret, kan forsikringsselskaber og AES ikke efterregulere (modregne) den udbetalte erstatning – eller dele af den.

11. maj 2020

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Tal for anmeldte arbejdsskader relateret til COVID-19

AES offentliggør nu hver måned det samlede tal for anmeldte arbejdsskader relateret til COVID-19.

05. maj 2020

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Ekstraordinær hædersgave til besættelsestidens ofre

I anledning af 75-årsdagen for Danmarks befrielse den 5. maj 2020 bliver der udbetalt en ekstraordinær hædersgave på 10.000 kroner til besættelsestiden ofre.

05. maj 2020

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Anmeldelse af arbejdsskader som følge af sygdom med COVID-19

Læs om hvordan sygdom med COVID-19 skal anmeldes som arbejdsskade.

30. april 2020

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Sundhedspersonale skal ikke bevise, at konkret smitte med COVID-19 er sket på arbejdet

Smitte med COVID-19 kan efter en konkret vurdering anerkendes som arbejdsskade. Det gælder f.eks. hvis det kan sandsynliggøres, at man har et arbejde, hvor man er udsat for risiko for smitte.

17. april 2020

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Ny principafgørelse fra Ankestyrelsen giver mulighed for genoptagelse af sager ved mistet efterlønspræmie

Hvis du var tilknyttet efterlønsordningen, kan en arbejdsskade have betydet, at du ikke optjente de efterlønspræmier, som du ville have gjort, hvis arbejdsskaden ikke var sket. Hvis du har fået erstatning for tab af erhvervsevne – uden at din mistede efterlønspræmie er blevet indregnet i den årsløn, du havde før arbejdsskaden – kan du i nogle tilfælde få din sag genoptaget.

Her kan du læse mere om betingelserne for at få din sag genoptaget.

27. marts 2020

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Tidsfrister for lægeundersøgelser og lægelige oplysninger

Som følge af situationen med COVID-19 vil mange speciallæger aflyse eller udskyde undersøgelser i forbindelse med arbejdsskadesager. Samtidig kan der være ekstra ventetid på at få indhentet lægelige oplysninger. Læs mere om hvad det betyder for dig.

25. marts 2020

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Breve forsinket i e-Boks

På grund af en teknisk fejl er en række breve fra AES via e-Boks blevet forsinket i op til fire hverdage.

10. marts 2020

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Kan COVID-19 være en arbejdsskade?

Smitte med COVID-19, også kaldet coronavirus, vil i nogen tilfælde efter en konkret vurdering kunne anerkendes som arbejdsskade – enten som arbejdsulykke eller en erhvervssygdom.

04. marts 2020

Kategori: Nyt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring