Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Arbejdstilsynet har udstedt ny vejledning om anerkendelse af erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005.

Vejledningen indeholder en konkret beskrivelse af de krav og den praksis, der gælder for anerkendelse af erhvervssygdomme efter fortegnelsen over erhvervssygdomme.

Hvad er nyt?

Vejledningen er blevet opdateret med en beskrivelse af AES’ praksis for anerkendelse af nogle enkelte sygdomme, som kan anerkendes efter fortegnelsen, men hvor AES ikke tidligere har beskrevet praksis.

Beskrivelsen af kravene til anerkendelse tager dels udgangspunkt i sager, der allerede er afgjort efter fortegnelsen (både i Arbejdsskadestyrelsen, AES og Ankestyrelsen), og dels i den lægefaglige viden, som findes på området.

Det drejer sig om nervelammelser efter udefrakommende tryk, om lungesygdommene silikose og støvlunger samt om visse kræftsygdomme.

Derudover er der udarbejdet et nyt kapitel i vejledningen, som beskriver praksis for anerkendelse af sygdomme, som ikke er omtalt andre steder.

Læs vejledningen her

For at lette overblikket over vejledningens indhold har AES udgivet vejledningen i en mere læse- og søgevenlig udgave. Den finder du her:

Fremover finder du vejledningen her på hjemmesiden under udgivelser.

Vejledningen kan desuden læses i Retsinformation:

Denne side er senest ændret den 20. januar 2020