Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Alle parterne i en sag kan anmode Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om en udtalelse.

Sagens parter er som regel forsikringsselskabet og den, der er kommet til skade. Det er ikke et krav, at skadelidte og forsikringsselskabet eller skadevolder skal være enige i forelæggelsen

Der betales et gebyr for at få lavet en vejledende udtalelse. Se aktuelle sagspriser her.

Bliver der under sagsbehandlingen tale om udgifter til eksempelvis speciallægeerklæringer, betales disse udgifter af den der har bedt om en udtalelse. Det kan derfor være en god idé at få forsikringsselskabet til at bede om udtalelsen.

En anmodning skal sendes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Vi anbefaler, at du følger ”Vejledning til fremsendelse af sager til udtalelse hos AES".

Udgangspunktet er at der behandles en problemstilling pr. udtalelse. Såfremt man ønsker en vurdering ud fra flere forskellige forudsætninger afgør Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ud fra en konkret vurdering om det udløser et krav om selvstændigt gebyr for en ny sag.

Denne side er senest ændret den 15. december 2017