Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Private erstatningssager

En privat erstatningssag er en sag, hvor Arbejdsmarkedets Erhvervssikring bliver bedt om at give en udtalelse om følgerne af en privat personskade.

Private personskader er skader, der for det meste sker i fritiden. Det kan for eksempel være trafikulykker eller voldssager. Typisk vil det være sager, hvor du er omfattet af en ulykkesforsikring.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring bliver inddraget i private erstatningssager, når for eksempel en advokat eller et forsikringsselskab beder Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om at komme med en neutral udtalelse om de helbredsmæssige og erhvervsmæssige følger af en skade.

Læs mere: Private erstatningssager

En skade sket i fritiden kan også være en arbejdsskade

Selv om en skade er sket i fritiden kan den i nogle tilfælde stadig give en erstatning gennem arbejdsskadeloven.

Du kan have ret til erstatning ifølge arbejdsskadeloven, hvis du kommer til skade i forbindelse med for eksempel: Redning af menneskelivVennetjenester og Arbejde i udlandet.

Læs mere: Hvilke personer og situationer er omfattet af arbejdsskadeloven

Hvis en skade kan give en erstatning gennem arbejdsskadeloven, skal den behandles som en arbejdsskade, hvilket vil sige, at skaden også skal anmeldes som en arbejdsskade.

Læs mere: Sådan anmelder du en arbejdsskade 

Denne side er senest ændret den 03. marts 2016