Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Hvis du er ude for en skade og efterfølgende får psykiske gener på grund af skaden, kan du i nogle tilfælde også få erstatning for de psykiske gener.

For at psykiske gener kan anerkendes og give en ménerstatning, er der nogle betingelser:

1) Ulykken/ skaden skal have en vis voldsomhed/ omfang. Følgende er eksempel på omstændigheder, der kan medføre, at vi anerkender den psykiske skade:

  • Mulig overhængende livsfare
    F.eks. at en ulykke i trafikken er sket med høj fart, eller at man har siddet fastklemt i en bil eller en maskine
  • Dødsfald i tilknytning til ulykken
    F.eks. at en medpassager i bilen dør ved en trafikulykke
  • Svær skade
    Det kan have betydning, hvis du er kommet slemt til skade. Men det er ikke et krav, at du skal have betydelige varige fysiske skader, før der kan gives et varigt psykisk mén

2) Der skal være tidsmæssig sammenhæng mellem skaden og symptomer på psykiske følger. Det betyder, at det skal kunne sandsynliggøres, at du har tegn på psykiske gener indenfor en vis tid efter ulykken.
Psykiske følger, som ikke opfylder disse betingelser, kan ikke give ménerstatning.

Dokumentation og krav til generne

Ved psykiske følger/skader er det ikke et krav, at der er sandsynliggjort psykiske symptomer indenfor de første 72 timer efter skaden/ belastningen.

Psykiske gener godt kan vise sig efter en vis tid, især ved svær fysisk skade.

De psykiske gener kan også afhænge af den skadelidtes reaktion på skaden/belastningen. Det skal dog være sandsynliggjort, at symptomerne er begyndt senest seks måneder efter skaden. Når det skal sandsynliggøres, at der har været de nødvendige symptomer, vil der typisk blive lagt vægt på lægelige oplysninger eller oplysninger om psykologbehandlinger med videre.

Hvad skal vi bruge, og hvad lægger vi vægt på ved vurderingen af, om der er et varigt psykisk mén:

Vi skal i de fleste tilfælde bruge en psykiatrisk speciallægeerklæring.

Vi skal dels vurdere skaden, dels vurdere, om der er forudbestående/konkurrerende psykiske gener, der har betydning for symptomerne.

Vi skal også bruge journal fra egen læge eller behandlende psykolog for at finde ud af, hvornår der første gang omtales psykiske symptomer.

Et psykisk mén kan vurderes som mindre end det, der står i méntabellen (punkt J). Derfor kan et psykisk mén også gives som et mindre tillæg til ménet for de øvrige gener.

Denne side er senest ændret den 04. marts 2016