Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Udtalelsen fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan indeholde vurdering af tre ting:

  • Méngraden: de direkte helbredsmæssige følger efter skaden. Vær opmærksom på, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring foretager en objektiv vurdering af hver enkelt sag. Vores vurdering af méngraden kan derfor differentiere sig fra forsikringsselskabets vurdering.

  • Erhvervsevnetabet: det varige indtægtstab som følge af skaden

  • Stationærtidspunktet: det tidspunkt, hvor der ikke længere sker en væsentlig, blivende bedring af de helbredsmæssige gener (kun for skader fra før 1. juli 2002)

Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings udtalelser er som udgangspunkt vejledende, og det er op til sagens parter, om de vil følge udtalelsen.

Nogle forsikringsselskaber bruger vores udtalelse som voldgift i deres sager. Hvis det er tilfældet fremgår det af forsikringsbetingelserne.

Når udtalelsen er afgivet, anser vi sagen for afsluttet. I særlige tilfælde kan vi efter anmodning uddybe udtalelsen nærmere.

I de tilfælde, hvor den tilskadekomnes helbredsmæssige eller sociale og erhvervsmæssige situation ændrer sig efter, at udtalelsen er afgivet, kræver vi nyt gebyr, hvis vi bliver anmodet om at vurdere sagen igen. Der er i den situation tale om nye oplysninger og en ny sagsbehandling.

Man kan ikke anke de vejledende udtalelser til hverken Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller Ankestyrelsen.
Kan parterne, efter udtalelsen er afgivet, ikke blive enige om, hvordan sagen bør vurderes, kan sagen vurderes ved domstolene. Begge parter har mulighed for at anlægge sag ved domstolene.

Denne side er senest ændret den 03. marts 2016