Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings udtalelser er vejledende, og det er op til sagens parter, om de vil følge udtalelsen. Når udtalelsen er afgivet, anser vi sagen for afsluttet. I særlige tilfælde kan vi efter anmodning uddybe udtalelsen nærmere.

I de tilfælde, hvor den tilskadekomnes helbredsmæssige eller sociale- og erhvervsmæssige situation ændrer sig, efter at udtalelsen er afgivet, kræver vi nyt gebyr, hvis vi bliver anmodet om at vurdere sagen igen. Der er i den situation tale om nye oplysninger og en ny sagsbehandling.

Kan parterne, efter at udtalelsen er afgivet, ikke blive enige om, hvorledes sagen bør vurderes, hører sagen under domstolene. Begge parter har mulighed for at anlægge sag ved domstolene.
Denne side er senest ændret den 04. marts 2016