Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

I langt de fleste sager er vi nødsaget til at hente yderligere oplysninger, udover dem som er sendt sammen med anmodningen om en udtalelse.

Skal vi vurdere mén, vil det være helbredsmæssige oplysninger fra egen læge, hospitaler eller andre behandlere.

Skal vi vurdere mén og erhvervsevnetab vil vi udover de lægelige oplysninger også have brug for oplysninger fra eksempelvis Skattestyrelsen og kommunen, samt om nuværende og tidligere arbejdsforhold.

Skal vi kun udtale om erhvervsevnetabet, vil vi ligeledes have brug for at helbredsmæssige oplysninger for at kunne vurdere de erhvervsmæssige konsekvenser af en given ulykke.

Udtalelsen

I private erstatningssager partshøres der ikke, inden vi afgiver udtalelse. Det vil sige, at parterne ikke bliver spurgt, om de har kommentarer til sagens oplysninger, inden udtalelsen sendes.

Sagens parter har imidlertid ret til at bede om at få kopi af sagens akter tilsendt og kan kommentere dem overfor Arbejdsmarkedets Erhvervssikring både mens sagen behandles og efter at tilskadekomne har modtaget udtalelsen.

Denne side er senest ændret den 19. december 2017