Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Hvis du skal have erstatning for følger efter en skade, kræver det, at generne opstår i forbindelse med skaden eller som udgangspunkt senest indenfor få dage. Det kaldes strakssymptomer.

Der er også krav om, at de gener, som opstår i forbindelse med skaden, er til stede hele tiden. Symptomerne kan variere i intensitet over tid, men skal være til stede også når skadens følger skal vurderes i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Det kaldes brosymptomer.

Endelig er der krav om, at de gener du har ud fra en lægelig vurdering (medicinsk årsagssammenhæng) kan være opstået som følge af skaden (man får kun ondt i den finger, man slår med hammeren, og ikke andre steder).

Manglende brosymptomer:

Hvis generne ikke opstår umiddelbart i forbindelsen med ulykken, men først efter flere dage, eller hvis der i sygeforløbet er en længere symptomfri periode, vil det som udgangspunkt blive vurderet, at der ikke er brosymptomer. Det er ikke i sig selv nok, at der har været gener lige efter skaden.

Undtagelser:

  • Ved psykiske skader kan der gå en vis tid mellem påvirkning og udvikling af gener/ symptomer. Det vil sige, at der kan gå en periode fra skaden sker til symptomerne opstår.
  • Ved multiple skader, specielt med alvorlige kvæstelser, kan en eller flere af de alvorlige skader ’overskygge’ andre mindre skader, så symptomer fra disse først kommer til udtryk senere i sygdomsforløbet.

Denne side er senest ændret den 04. marts 2016