Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Arbejdsmarkedet Erhvervssikring har i samarbejde med Forsikring & Pension udarbejdet en vejledning til brug for forelæggelse af private erstatningssager. Vejledningen er i sin udformning rettet mod forsikringsselskaberne, men indholdet er relevant for alle som ønsker at forelægge en sag.

Vejledningen fokuserer særligt på hvilke oplysninger og hvilket materiale der bør medsendes ved en forelæggelse, herunder hvilket materiale som AES selv indhenter.

Læs vejledningen her: Vejledning om fremsendelse af sager til udtalelse hos AES (pdf)

På baggrund af Højesterets kendelser fra 21. september 2007 har AES fastsat en række vilkår for besvarelse af spørgsmål: Læs vilkårene her.

Om sager der verserer ved domstolene

Ved vurdering af sager, der verserer ved domstolene ønsker Arbejdsmarkedets Erhvervssikring særligt oplyst, om sagen ønskes vurderet på det foreliggende grundlag.

 

Denne side er senest ændret den 15. december 2017