Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Når den erhvervsmæssige situation efter arbejdsskaden er afklaret, og erhvervsevnetabet er under 50 procent, udbetales erstatningen som et engangsbeløb - en kapitalerstatning. (Hvis du er kommet til skade den 1. juli 2007 eller senere, kan der også udbetales løbende ydelse bagud i tid samtidig med en kapitalerstatning).

En kapitalerstatning er en beregnet nutidsværdi af en løbende ydelse. I omregningen af løbende ydelse til kapitalbeløb benyttes kapitaliseringsfaktorer, som afhænger af alder, hvornår den løbende ydelse stopper samt af retten til afløsningsbeløb. Kapitaliseringsfaktorerne er fastsat i bekendtgørelser eller vejledninger. Klik på en bekendtgørelse eller en vejledning i højre side.

Når skadedatoen er før 1. juli 1999, skal du af hensyn til beregningen angive, om der tidligere er truffet afgørelse om erhvervsevnetab før 1. juli 1999.

Udfyld felterne nedenfor for at foretage en vejledende beregning af en kapitalerstatning.

Dato for ulykke, pludselig løfteskade eller kortvarig skadelig påvirkning eller anmeldedato for erhvervssygdom (dato for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings modtagelse af anmeldelsen).

Erhvervsevnetabet fastsættes som procent mellem 15 og 100 procent. Når erhvervsevnetabet er 50 procent eller derover, udbetales erstatningen ikke som et engangsbeløb, men som en løbende ydelse, hvor du kan anmode om at få den løbende ydelse kapitaliseret og udbetalt som et engangsbeløb - se evt. Kapitalisering.

Årslønnen er arbejdsindtægten (inklusive naturalydelser) i året før arbejdsskaden. Hvis særlige forhold gør sig gældende, kan årslønnen fastsættes efter et skøn. Årslønnen afrundes til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 1000. Årslønnen kan ikke fastsættes højere end et fast beløb (den maksimale årsløn). For arbejdsskader indtruffet i 2020 udgør den maksimale årsløn 551.000 kr. Hvis du tidligere er tilkendt erstatning, vil din årsløn fremgå af afgørelsen fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

I beregningen af et kapitalbeløb indgår alderen, som fastsætter restløbetiden med erstatning og overlevelsessandsynligheden. Derfor skal du angive fødselsdato.

Skadedato
Erhversevnetabsprocent
Årsløn i hele tusinde kroner
(for eksempel 275000)
Fødselsdato

Resultat af kapitalerstatning

Forudsætninger

Skadedato: 
Erhversevnetabsprocent: %
Årsløn: kr.
Fødselsdato:

Resultat

Kapitalbeløb: kr.
Beregningen er foretaget pr.

Kommentar

Beregningen i detaljer

Lovgrundlag

Denne side er senest ændret den 02. januar 2020