Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Når den erhvervsmæssige situation er afklaret, og erhvervsevnetabet er 50 procent eller mere, udbetales erstatningen som en månedlig løbende ydelse. Du kan da anmode om at få den løbende ydelse kapitaliseret og udbetalt som et engangsbeløb. Du kan højst kapitalisere løbende ydelse svarende til et erhvervsevnetab på 50 procent.

Et kapitalbeløb er en beregnet nutidsværdi af en løbende ydelse. I omregningen af løbende ydelse til kapitalbeløb benyttes kapitaliseringsfaktorer, som afhænger af alder, hvornår den løbende ydelse stopper samt af retten til afløsningsbeløb. Kapitaliseringsfaktorerne er fastsat i bekendtgørelser. Klik på en bekendtgørelse i højre side.

Udfyld felterne nedenfor for at foretage en vejledende beregning af et kapitalbeløb.

Når skadedatoen er før 1. juli 1999, skal du af hensyn til beregningen angive, om der tidligere er truffet afgørelse om erhvervsevnetab før 1. juli 1999.

Dato for ulykke, pludselig løfteskade eller kortvarig skadelig påvirkning eller anmeldedato for erhvervssygdom (dato for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings modtagelse af anmeldelsen).

Erhvervsevnetabet fastsættes som procent mellem 15 og 100 procent.

Du skal angive, hvor stor en del af den løbende erstatning der skal kapitaliseres. Andelen skal fastsættes i form af en erhvervsevnetabsprocent. Eksempel: Hvis dit erhvervsevnetab er 50 procent, og du ønsker halvdelen af din løbende erstatning kapitaliseret, skal du angive en erhvervsevnetabsprocent på 25 procent. Der kan højst kapitaliseres løbende erstatning svarende til et erhvervsevnetab på 50 procent.

Årslønnen er arbejdsindtægten (inklusive naturalydelser) i året før arbejdsskaden. Hvis særlige forhold gør sig gældende, kan årslønnen fastsættes efter et skøn. Årslønnen afrundes til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 1000. Årslønnen kan ikke fastsættes højere end et fast beløb (den maksimale årsløn), det afhænger af arbejdsskadens dato. For arbejdsskader indtruffet i 2019 udgør den maksimale årsløn 539.000 kr. Hvis du tidligere er tilkendt erstatning, vil din årsløn fremgå af afgørelsen fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

I beregningen af et kapitalbeløb indgår alderen, som fastsætter restløbetiden med erstatning og overlevelsessandsynligheden. Derfor skal du angive fødselsdato.

Skadedato
Erhversevnetabsprocent
Erhversevnetabsprocent der skal kapitaliseres
Årsløn i hele tusinde kroner
(for eksempel 275000)
Fødselsdato

Resultat af kapitalisering

Forudsætninger

Skadedato: 
Erhversevnetabsprocent: %
Erhversevnetabsprocent der skal kapitaliseres: %
Årsløn: kr.
Fødselsdato:

Resultat

Kapitalbeløb: kr.
Resterende månedlig ydelse: kr.
Beregningen er foretaget pr.

Kommentar

Beregningen i detaljer

Lovgrundlag

Denne side er senest ændret den 01. januar 2019