Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Når den erhvervsmæssige situation efter arbejdsskaden er afklaret, og erhvervsevnetabet er 50 procent eller mere, udbetales erstatningen som en månedlig løbende ydelse (der efter anmodning kan kapitaliseres og udbetales som et engangsbeløb).

Hvis den erhvervsmæssige situation ikke er afklaret, og der er truffet er truffet en midlertidig afgørelse om erstatning for erhvervsevnetab, udbetales erstatningen altid som en månedlig løbende ydelse (der ikke kan kapitaliseres).

Udfyld felterne nedenfor for at foretage en vejledende beregning af en løbende ydelse.

Dato for ulykke, pludselig løfteskade eller kortvarig skadelig påvirkning eller anmeldedato for erhvervssygdom (dato for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings modtagelse af anmeldelsen).

Erhvervsevnetabet fastsættes som procent mellem 15 og 100 procent.

Årslønnen er arbejdsindtægten (inklusive naturalydelser) i året før arbejdsskaden. Hvis særlige forhold gør sig gældende, kan årslønnen fastsættes efter et skøn. Årslønnen afrundes til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 1000. Årslønnen kan ikke fastsættes højere end et fast beløb (den maksimale årsløn), der afhænger af arbejdsskadens dato. For arbejdsskader indtruffet i 2020 udgør den maksimale årsløn 551.000 kr. Hvis du tidligere er tilkendt erstatning, vil din årsløn fremgå af afgørelsen fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Skadedato
Erhversevnetabsprocent
Årsløn i hele tusinde kroner
(for eksempel 275000)

Resultat af løbende ydelse

Forudsætninger

Skadedato: 
Erhversevnetabsprocent: %
Årsløn: kr.

Resultat

Månedlig ydelse: kr.
Beregningen er foretaget pr.

Kommentar

Beregningen i detaljer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi nec consectetur elit, id lacinia velit.

Lovgrundlag

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi nec consectetur elit, id lacinia velit. Maecenas in porta orci. Vestibulum bibendum lectus lectus, sit amet ornare odio auctor eu. Cras ut sapien vitae est porttitor consequat. Proin at felis id nibh molestie consectetur.

Denne side er senest ændret den 02. januar 2020