Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Her finder du blanketter, som du skal bruge, hvis du har en arbejdsskadesag. Vær opmærksom på, at blanketterne ikke kan bruges, hvis du har en privat erstatningssag.

Anmeldeblanketter

Format

Anmeldelse af arbejdsulykker

- blanket til arbejdsgivere der ikke kan anmelde digitalt
OBS! Arbejdsgivere skal anmelde arbejdsulykker digitalt. Blanketten er til foreninger samt danske arbejdsgivere uden CVR-nummer, der ikke kan anmelde digitalt.

pdf

Anmeldelse af erhvervssygdomme

- blanket til borgere som vil anmelde en erhvervssygdom
OBS! Læger og tandlæger skal fra 1. juli 2010 anmelde erhvervssygdomme digitalt.

pdf

Anmeldelse af arbejdsulykke til søs

- Anmeldelse af arbejdsulykke m.v. til Søfartsstyrelsen og forsikringsselskabet / Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
(Blanketten ligger på Søfartsstyrelsens hjemmeside)

 

Anmeldelse af skade sket i tilbud om vejledning og opkvalificering

pdf

Anmeldelse af skade sket i tilbud om virksomhedspraktik

pdf

Klage over afgørelse

Format

Klageskabelon

pdf