Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Sagsbehandlingstid

For den enkelte borger, er det afgørende, at man ikke skal vente unødigt længe på en udtalelse i sin private erstatningssag.

I Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har vi fokus på at afgøre den enkelte sag så hurtigt som muligt samtidigt med, at vi også prioriterer at afgive udtalelser i vores ældste sager.

I figuren nedenfor vises den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for de private erstatningssager, der er afsluttet. I figuren kan man således følge udviklingen i sagsbehandlingstiden. Sagsbehandlingstiden tælles fra den dato, hvor vi modtager anmodning om udtalelse i en privat erstatningssag til den dato, hvor vi afgiver vores udtalelse og sagen bliver afsluttet.

Sagsbehandlingstiden er udtryk for den gennemsnitlige tid det tager at udarbejde en udtalelse om henholdsvis mén og tab af erhvervsevne. Der er sager, der afgøres hurtigere, men også sager, der er under behandling i længere tid, før der kan laves en udtalelse. I de komplicerede sager, typisk om tab af erhvervsevne, er der ofte brug for at indhente supplerende oplysninger, og sagsbehandlingstiden er derfor afhængig af, hvor mange oplysninger vi skal bruge for at sagen er oplyst tilstrækkeligt og korrekt. I en del af sagerne afventer vi ligeledes, at der sker en kommunal afklaring af borgerens situation, så de oplysninger kan indgå i sagen.

Figuren viser den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for henholdsvis sager om mén og tab af erhvervsevne. Der vises også den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle sager.

Denne side er senest ændret den 04. august 2020