Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Her kan du læse om reglerne for arbejdsskadeerstatning til medarbejdere, som er blevet syge af COVID-19 på deres arbejde – samt om hvor mange arbejdsskader der er anmeldt.

Kan COVID-19 anerkendes som en arbejdsskade?

Ja, sygdom med COVID-19 kan anerkendes som en arbejdsskade, hvis sygdommen skyldes arbejdet.

Hvilke betingelser er der, for at COVID-19 kan anerkendes som arbejdsskade?

For at få anerkendt COVID-19 som arbejdsskade, skal man have fået sygdommen i forbindelse med sit arbejde.

Arbejdstilsynet har lavet en vejledning, som beskriver de nærmere betingelser for, hvornår sygdom med COVID-19 kan anerkendes som en arbejdsskade, herunder om den kan anerkendes som en erhvervssygdom eller en ulykke.

Læs vejledningen her

Selvforsikrede offentlige arbejdsgivere
Arbejdstilsynet desuden udgivet en ”Spørgsmål/Svar” målrettet de selvforsikrede offentlige arbejdsgivere, om hvordan de skal håndtere anmeldelse af COVID-19 som arbejdsskade.

Læs Arbejdstilsynets spørgsmål/svar her

Eksempler på arbejdssituationer, hvor COVID-19 kan være en arbejdsskade

Nogle typer af arbejde indebærer en stærk formodning for, at medarbejderen er blevet udsat for smitte på sit arbejde.

Det gælder ansatte i sundhedsvæsnet som fx sygeplejersker der arbejder på intensivafdelingen, og er i direkte kontakt med smittede patienter. Det kan også være øvrige ansatte i sundheds- og socialsektoren, som i kraft af deres opgaver med tæt kontakt til patienter og personer, har stor risiko for at blive udsat for smitte.

Andre eksempler kan være en ansat på et plejehjem, der har været i kontakt med en COVID-19-smittet beboer, eller en politibetjent, der er blevet hostet i ansigtet.

Læs mere i vejledningen

I hvert enkelt tilfælde vil AES altid foretage en konkret vurdering af, om sygdommen kan betragtes som en arbejdsskade.

Hvor mange arbejdsskader med COVID-19 er der anmeldt?

Pr. 13. juli 2020 har AES modtaget 772 anmeldelser om arbejdsskader relateret til COVID-19.

Tallene omfatter dels sager om selve sygdommen, dels fx sager om allergi som følge af brug af værnemidler. Tallet opdateres én gang om ugen.

Læs uddybende beskrivelse af de indkomne anmeldelser (pdf)

Bemærk: Data kan ændre sig, også tilbage i tid, alt efter hvilket tidspunkt, data trækkes på. Det skyldes, at AES løbende modtager og afgør sager, og at der kan ske om-journalisering af sager i løbet af sagsbehandlingen. Herudover kan sager blive ændret i Ankestyrelsen eller lignende. Derfor kan sager optræde forskellige steder i datatrækket på forskellige tidspunkter.

Tidligere nyheder om COVID-19 som arbejdsskade

Denne side er senest ændret den 30. juni 2020