Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Reformarbejdet 2005

Kræftsygdomme var det altdominerende fokusområde i 2005. Den nyeste litteratur og forskning på området blev gennemgået og vurderet med hjælp fra Kræftens Bekæmpelse.

Det resulterede i 27 nye muligheder for at få anerkendt en kræftsygdom som erhvervssygdom. Blandt andet lungekræft efter passiv rygning, blærekræft som følge af malerarbejde, kræft i næse- og bihuler efter udsættelse for krom og mavekræft som følge af uorganiske blyforbindelser.

Samtidig skrev vi en særlig vejledning om arbejdsbetinget kræft. Den udkom i begyndelsen af 2006 og blev sendt til 400 kræftbehandlende læger for at få dem til at anmelde kræfttilfælde, der helt eller delvist skyldes patientens arbejde. 

Læs hele vejledningen om arbejdsbetinget kræft (PDF).

Sygdomme uden for fortegnelsen

2005 bød også på et nyt afsnit i vejledningen om erhvervssygdomme, der ikke er på fortegnelsen. Arbejdsskadestyrelsen ser hvert år sager om sygdomme, der ikke står på fortegnelsen over anerkendte erhvervssygdomme. I de tilfælde kan vi ikke umiddelbart anerkende sagen, men skal først forelægge sagen for Erhvervssygdomsudvalget. Udvalget kan indstille til os, at der er en overvejende sandsynlighed for, at sygdommen skyldes arbejdet, inden vi kan anerkende sagen. Den endelige beslutning ligger hos formanden.

Det er Arbejdsskadestyrelsen, der vurderer, om en sag bør forelægges udvalget. Vi forelægger  normalt en sag, hvis vi skønner, at der er mulighed for, at udvalget indstiller sagen til anerkendelse, eller hvis sagen har principiel betydning.

Nye udredninger

Samarbejdet mellem Arbejdsskadestyrelsen og Erhvervssygdomsudvalget i 2004 og 2005 viste tydeligt, at der på en række områder manglede en ordentlig viden om den mulige medicinske dokumentation.

Derfor blev der i 2005 bestilt fire udredningsprojekter, hvis resultater lå klar i 2006. Projekterne drejede sig om:

  • PC-arbejde og karpaltunnelsyndrom

  • PC-arbejde og andre sygdomme i det øvre bevægeapparat

  • Slidgigt i hofter og knæ efter blandt andet tungt løftearbejde

  • Kroniske nakke-skuldersmerter

Se alle udredninger

Denne side er senest ændret den 22. marts 2016