Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Reformarbejdet 2007

Arbejdsskadestyrelsen og Erhvervssygdomsudvalget holdt i 2007 tre principielle møder, hvor udvalget drøftede nye udredningsrapporter om nakke og skuldersmerter, natarbejde og kræft samt kviksølvrelaterede sygdomme i tandklinik-sektoren.

Nakke- og skuldersmerter

I marts 2007 drøftede udvalget udredningsrapporten om nakke- og skuldersmerter. Rapportens resultater førte til, at udvalget besluttede at indføre lempeligere vilkår for anerkendelse af kroniske nakke-skuldersmerter. Forventningen er, at det vil føre til flere anerkendelser, fordi ændringerne tager højde for en del flere jobtyper end tidligere.

Natarbejde og kræft

Med udgangspunkt i en ny udredningsrapport om natarbejde og kræft åbnede udvalget i november for, at personer, der har haft natarbejde i en lang årrække, kan få anerkendt brystkræft. Sagerne skal forelægges for Erhvervssygdomsudvalget, der indstiller til anerkendelse, hvis udvalget vurderer, at der i den konkrete sag er en overvejende sandsynlig sammenhæng mellem sygdommen og natarbejdet.

Metallisk kviksølv i tandplejen

I december drøftede udvalget en udredningsrapport om sygdomme og gener efter udsættelse for metallisk kviksølv i tandplejen. Rapporten slår fast, at den foreløbige dokumentation for en sammenhæng mellem sygdomme og gener indenfor tandplejeerhvervet og udsættelse for kviksølv er meget begrænset, men at det ikke kan udelukkes, at enkelte personer med meget intensiv kontakt med kviksølv tilbage i tiden kan være blevet syge af arbejdet. De sager kan i visse tilfælde anerkendes efter de allerede gældende krav på fortegnelsen over erhvervssygdomme eller som en arbejdsulykke.

Emnet bliver drøftet igen, når Statens Institut for Folkesundhed er klar med resultater af en stor dansk registerundersøgelse af metallisk kviksølvs skadevirkninger.

Udredningsrapporten og registerundersøgelsen er andet og tredje skridt i Beskæftigelsesministerens 5-punktsplan, der skal sikre en tilbundsgående, videnskabelig undersøgelse af, hvad arbejdet med kviksølv har betydet for klinikassistenters og tandlægers helbred.

I 2007 bestilte udvalget udredninger om:

  • Frisørarbejde og kræft (behandlet i E-udvalget december 08)

  • Degenerative halshvirvelsygdomme

  • Springerknæ

  • Støjoverfølsomhed (genopslag)

  • Foniatriske sygdomme (genopslag)

Se alle udredninger

Denne side er senest ændret den 22. marts 2016