Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Reformarbejdet 2008

Arbejdsskadestyrelsen og Erhvervssygdomsudvalget holdt i 2008 fem principielle møder, hvor udvalget drøftede nye udredningsrapporter om stress og psykiske sygdomme, stress og hjertesygdomme, skuldersygdomme, springerknæ samt frisører og kræft.

Stress og hjertesygdomme

Udvalget drøftede i januar årets første udredning, der handlede om psykisk arbejdsbelastning og udvikling af hjertesygdom. Udredningen viste, at høje krav på arbejdet, især kombineret med manglende støtte på arbejdspladsen, kan være årsag til iskæmiske hjertesygdomme som blodprop og forsnævring af hjertets kranspulsåre. Belastningen skal dog have stået på i lang tid, som udgangspunkt i mindst 5-10 år.Udvalget besluttede, at arbejdsskadesager med netop den påvirkning og diagnose fremover kan forelægges for Erhvervssygdomsudvalget, hvis det i den konkrete sag er overvejende sandsynligt, at der er en sammenhæng mellem påvirkning og sygdom.

Stress og psykiske sygdomme

Stress efter længere tids psykisk belastning på arbejdet kan udvikle sig til depression. Det var konklusionen på den udredning, som Erhvervssygdomsudvalget gennemgik i februar. Fremover vil arbejdsskadesager om depression med bestemte psykiske belastninger blive forelagt Erhvervssygdomsudvalget til konkret vurdering.

Udredning om skuldersygdomme

Erhvervssygdomsudvalget gennemgik i marts en udredning om udviklingen af skuldersygdommene rotator cuff og bicepstendinitis. Udredningen viste, at der ikke var belastninger udover de allerede kendte, som øgede risikoen for at udvikle de to sygdomme i skulderen. Kravene til at anerkende skuldersygdommene efter erhvervssygdomsfortegnelsen blev derfor ikke ændret.

Springerknæ på erhvervssygdomsfortegnelsen

I november 2008 besluttede Erhvervssygdomsudvalget at optage springerknæ på listen over erhvervssygdomme. En hollandsk udredning af den internationale viden på området viste, at volleyball- og basketball-spillere kan udvikle springerknæ, hvis de i en længere periode spiller mindst 12 timer om ugen. Optagelsen af springerknæ på fortegnelsen gælder for skader anmeldt efter 1. januar 2005.

Frisører og kræft

I slutningen af 2008 gennemgik udvalget en ny udredning om frisørers risiko for at udvikle kræft efter kemiske påvirkninger. Udredningen åbnede ikke for ændringer af fortegnelsen over erhvervssygdomme. Kun for kræft i urinblæren viste udredningen, at der kan være en sammenhæng mellem påvirkninger fra kemiske stoffer og udvikling af sygdommen. Kræft i urinblæren er allerede på fortegnelsen over erhvervssygdomme.

I 2008 bestilte udvalget udredninger om:

  • Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

  • Lunatum malaci

  • Lyskebrok og påvirkninger på arbejdet    

Se alle udredninger og forskningsprojekter

Denne side er senest ændret den 22. marts 2016