Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Reformarbejdet 2009

I 2009 holdt Erhvervssygdomsudvalget syv principielle møder, hvor det drøftede ny forskning og udredninger om erhvervssygdomme.

Ingen af drøftelserne i 2009 gav anledning til at ændre Erhvervssygdomsfortegnelsen. Udvalget vurderede dog i flere tilfælde, at det fortsat var nødvendigt at følge et specifikt område, da der var behov for yderligere viden.

Natarbejde og hjertekarsygdomme

Erhvervssygdomsudvalget gennemgik på sit første møde i januar en udredning om nat- og skifteholdsarbejde og hjertekarsygdomme.

Udredningen viste, at der er nogen, men ikke tilstrækkelig dokumentation for en sammenhæng mellem natarbejde og udviklingen af iskæmiske hjertesygdomme, eksempelvis blodprop og forsnævring af hjertets kranspulsåre.

Der var efter drøftelsen enighed om, at udredningen ikke gav anledning til ændringer på fortegnelsen over erhvervssygdomme.
Da udredningen omvendt heller ikke udelukkede en sammenhæng, kan Arbejdsskadestyrelsen anerkende sager om iskæmiske hjertesygdomme efter forelæggelse af den konkrete sag for Erhvervssygdomsudvalget.

Brystkræft efter natarbejde anerkendt som arbejdsskade

Ved slutningen af 2009 afventede Arbejdsskadestyrelsen fortsat en rapport om brystkræft som følge af natarbejde fra det internationale cancer-institut, IARC.

Det er usikkert, hvornår rapporten kommer, men når det sker, skal Erhvervssygdomsudvalget drøfte rapporten og tage stilling til, om brystkræft efter natarbejde skal optages på fortegnelsen over erhvervssygdomme.

Ny udredning om sammenhængen mellem arbejde og slidgigt i nakken

I februar drøftede udvalget en udredning om sammenhængen mellem fysiske påvirkninger på arbejdet og udviklingen af slidgigtsforandringer eller diskusprolaps i nakken.

Udredningen viste ikke medicinsk dokumentation for en sammenhæng mellem arbejdsmæssige påvirkninger og udviklingen af slidgigt. Udredningen gav derfor ikke anledning til ændringer på fortegnelsen over erhvervssygdomme.

Arbejdsskadestyrelsen kan dog fortsat anerkende slidgigt eller diskusprolaps efter løftearbejde direkte på nakken som en arbejdsskade efter forelæggelse for Erhvervssygdomsudvalget.

Som noget nyt kan sager, hvor den tilskadekomne har haft gentagne bevægelser af nakken i kombination med en ekstern kraftpåvirkning af nakken, også forelægges for Erhvervssygdomsudvalget. Udvalget vurderer så, om det i den konkrete sag er overvejende sandsynligt, at arbejdet er skyld i sygdommen.

Fokus på depression efter stress

I marts og november blev der forelagt et mindre antal sager om depression som følge af stress.

Baggrunden for udvalgets behandling af sagerne er en udredning på området fra 2008, som viste, at stress efter længere tids psykisk belastning på arbejdet kan føre til depression.

Inden udvalget kan melde en praksis ud, er det nødvendigt, at det får mulighed for at vurdere endnu en række sager. Derfor er Arbejdsskadestyrelsen pt. i gang med at forberede flere sager om depression og stress, der skal forelægges for udvalget i 2010.

Denne side er senest ændret den 22. marts 2016