Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Den 29. december 2015 er folkepensionsalderen i Danmark forhøjet fra 67 år til 68 år for personer, som er født 1. januar 1963 eller senere.

Forhøjelsen af folkepensionsalderen er del af velfærdsreformen fra 2006, hvorefter folkepensionsalderen forhøjes i takt med stigningen i danskernes levealder.

Folketinget har den 18. december 2015 vedtaget forslag (L40) til ændring af lov om social pension, der indeholder en forhøjelse af folkepensionsalderen til 68 år for personer født 1. januar 1963 eller senere. Ændringen træder i kraft fra den 29. december 2015.

Lov nr. 1810 af 23. december 2015 om ændring af lov om social pension, lov om arbejdsskadesikring og lov om afgift af bidraget til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og af arbejdsulykkeserstatninger m.v.

Denne side er senest ændret den 03. februar 2016