Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Ændringer fra 1. januar 2012

Den 1. januar 2012 er folkepensionsalderen i Danmark forhøjet for personer, der er født i perioden 1. januar 1954 til 30. juni 1960. Det betyder, at omkring 1.500 danskere, som tidligere har fået erstatning frem til folkepensionsalderen, enten skal have deres erstatning forlænget eller have et ekstra engangsbeløb udbetalt. Den forhøjede folkepensionsalder giver også ret til yderligere dækning af permanente udgifter til behandling eller hjælpemidler.

Her kan du læse korte fakta om følgerne af den forhøjede folkepensionsalder for personer født i perioden 1. januar 1954 til 30. juni 1960.

Hvem er omfattet?

Den forhøjede folkepensionsalder, der er trådt i kraft fra 1. januar 2012, omfatter kun personer, som er født i perioden 1. januar 1954 til 30. juni 1960.

  • Hvis man er født før den 1. januar 1954, er folkepensionsalderen uændret 65 år 

  • Hvis man er født i perioden 1. januar 1954 - 30. juni 1954, er folkepensionsalderen forhøjet fra 65 år til 65 ½ år

  • Hvis man er født i perioden 1. juli 1954 - 31. december 1954, er folkepensionsalderen forhøjet fra 65 år til 66 år

  • Hvis man er født i perioden 1. januar 1955 - 30. juni 1955, er folkepensionsalderen forhøjet fra 65 år til 66 ½ år

  • Hvis man er født i perioden 1. juli 1955 – 31. december 1958, er folkepensionsalderen forhøjet fra 65 år til 67 år

  • Hvis man er født i perioden 1. januar 1959 – 30. juni 1959, er folkepensionsalderen forhøjet fra 65 ½ år til 67 år

  • Hvis man er født i perioden 1. juli 1959 – 31. december 1959, er folkepensionsalderen forhøjet fra 66 år til 67 år

  • Hvis man er født i perioden 1. januar 1960 – 30. juni 1960, er folkepensionsalderen forhøjet fra 66 ½ år til 67 år

  • Hvis man er født den 1. juli 1960 eller senere, er folkepensionsalderen uændret 67 år

For at komme i betragtning til yderligere erstatning, skal du opfylde følgende betingelser:

1. Du skal være omfattet af den forhøjede folkepensionsalder. Det vil sige, at du skal være født i perioden 1. januar 1954 til 30. juni 1960.

2. Du skal have været ude for en ulykke 1. januar 2004 eller senere, eller du skal have anmeldt en erhvervssygdom den 1. januar 2005 eller senere

3a. Du skal have modtaget en afgørelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der giver ret til en endelig erstatning for tab af erhvervsevne - enten i form af et engangsbeløb eller i form af månedlige beløb

eller

3b. Du skal have modtaget et engangsbeløb fra din arbejdsgivers forsikringsselskab eller Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring til erstatning for permanente udgifter til behandlinger eller hjælpemidler.

Hvad skal du gøre?

Permanente udgifter til behandling eller hjælpemidler
Hvis du har ret til yderligere erstatning for permanente udgifter til behandlinger eller hjælpemidler, skal du selv kontakte din arbejdsgivers forsikringsselskab eller Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring.

Erstatning for tab af erhvervsevne
Hvis du har ret til yderligere erstatning for tab af erhvervsevne, skal du ikke selv gøre noget. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kontakter dig via brev i løbet af det første halvår af 2012.

Hvad betyder det for dig?
Hvis du har ret til yderligere engangsbeløb i erstatning for tab af erhvervsevne, træffer Arbejdsmarkedets Erhvervssikring en afgørelse om det. Vi sender afgørelsen til både dig og forsikringsselskabet eller Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring. Herefter udbetaler forsikringsselskabet eller Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring beløbet til dig.

Hvis du har ret til at få forlænget perioden med udbetaling af månedlige beløb, sender vi et orienteringsbrev til dig og forsikringsselskabet eller Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring. Herefter forlænger forsikringsselskabet eller Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring automatisk perioden med udbetaling af månedlige beløb

Om lovændringen

Den 1. januar 2012 er folkepensionsalderen i Danmark forhøjet for personer, som er født i perioden 1. januar 1954 til 30. juni 1960.

Forhøjelsen af folkepensionsalderen er del af tilbagetrækningsreformen, der bliver gennemført i 2012.

Forhøjelsen af folkepensionsalderen er individuel og sker i trin af halve år afhængig af fødselsdato.

Folketinget har den 21. december 2011 vedtaget forslag (L22) til ændring af lov om social pension, der indeholder en forhøjelse af folkepensionsalderen for personer født i perioden 1. januar 1954 til 30. juni 1960. Ændringen er trådt i kraft fra den 1. januar 2012.

Lov nr. 1386 af 28/12/2011 om ændring af lov om social pension (Åbner på retsinformation.dk)

Denne side er senest ændret den 10. februar 2015