Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Du kan bruge tidslinien herover til at følge udviklingen omkring museskader på erhvervssygdomsområdet.

Kort gennemgang

Arbejdsskadestyrelsen og Erhvervssygdomsudvalget besluttede på et møde den 26. september 2006 at anerkende 3 sager om tennisalbue efter meget intensivt og langvarigt arbejde med pc-mus som erhvervssygdomme. Siden er endnu en sag anerkendt.

I de næste afsnit kan du i oversigtsform følge det forsknings- og udredningsarbejde, der er gennemført fra museskaderne blev erkendt som et muligt arbejdsbetinget problem og frem til nu. Hvis du vil læse mere kan du bruge tidslinien herover til at få uddybende oplysninger om arbejdet.

1990'erne

Arbejdsskadestyrelsen deltog gennem 90'erne i flere aktiviteter, hvor man forsøgte at afdække eventuelle sammenhænge mellem computerarbejde og udvikling af sygdomme og smertetilstande. Man nåede dog ikke frem til endelige konklusioner på området.

2000 - 2003

NUDATA-undersøgelserne 2001-2003 konkluderede, at der er en vis sammenhæng mellem tiden, der er brugt på computerarbejde og oplevede gener, og at varigheden af arbejde med mus i timer/uge øger risikoen for at udvikle smerter i albuen.

2004-2005

Lego-dommen januar 2005:
Vestre Landsret pålagde ved dom af 6. januar 2005 Lego at betale erstatning til en ansat, fordi hun efter en sygemelding med musearm ikke fik stillet en anden computer til rådighed, som arbejdsgiveren havde lovet hende. Lego tog heller ikke initiativ til at nedsætte antallet af daglige timer med ensidigt computerarbejde som anbefalet af Bedriftssundhedstjenesten.

I starten af 2005 bestilte Arbejdsskadestyrelsen 2 udredningsrapporter om museskader og computerarbejde, hvoraf den ene om karpaltunnelsyndrom blev behandlet i Erhvervssygdomsudvalget den 29. november 2005.
I oktober 2005 modtog Arbejdsskadesstyrelsen den anden udredning fra DASAM om sammenhængen mellem karpaltunnelsyndrom og computerarbejde.
Et det efterfølgende møde i Erhvervssygdomsudvalget den 29. november 2005 blev medlemmerne enige om, at computerarbejde under ganske særlige forhold kan føre til anerkendelse af karpaltunnelsyndrom (påvirkning af midternerven i håndleddet) som en erhvervssygdom.

2006

Erhvervssygdomsudvalget drøftede i februar 2006 udredningen fra DASAM om sammenhæng mellem andre sygdomme i armen, nakke og skulder og computerarbejde. Den viste, som udredningen om karpaltunnelsyndrom, at der ikke generelt kan dokumenteres en sammenhæng mellem en bevægeapparatsygdom og pc-arbejde. Erhvervssygdomsudvalgets medlemmer var dog også her enige om, at ganske særlige forhold kan føre til anerkendelse.

Denne side er senest ændret den 22. marts 2016