Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Hvis du helt eller delvist mister din evne til at tjene penge på grund af din psykiske arbejdsskade, får du erstatning for tab af erhvervsevne. Erstatningen fastsættes som en procent og beregnes på grundlag af den årsløn, som du havde året før, du kom til skade. Erstatningen bliver enten udbetalt som en løbende ydelse eller som en engangserstatning.

Hvis dit erhvervsevnetab er under 15 procent, får du ingen erstatning.

Du kan bruge Beregn selv, hvis du vil beregne din erstatning.

Denne side er senest ændret den 22. marts 2016