Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Når vi har vurderet sværhedsgraden af dit varige mén, bruger vi méntabellen til at vurdere, hvor stor en godtgørelse du har krav på. Nedenfor kan du se méntabellens vejledning i forhold til posttraumatisk belastningsreaktion:

  J.1   

 Let posttraumatisk belastningsreaktion 

 10 procent  

  J.2

 Moderat posttraumatisk belastningsreaktion

 15 procent

  J.3

 Middelsvær posttraumatisk belastningsreaktion  

 20 procent

  J.4

 Svær posttraumatisk belastningsreaktion

 25 procent

Størrelsen af godtgørelsen beregnes ud fra en sats, der reguleres hvert år. En ménprocent på 100 vil i 2007 udløse 677.500 kroner. En ménprocent på 10 udløser altså 67.750 kroner.

Der er en nedre grænse for, hvornår du er berettiget til godtgørelse. Hvis din ménprocent er under 5 får du ingen godtgørelse.

Selvom der i méntabellen kun er nævnt posttraumatisk belastningsreaktion, PTSD, så vil méntabellens skala i vidt omfang også blive brugt i forhold til andre psykiske sygdomme. Skalaen er altså grundlag for en konkret vurdering i hver enkelt sag.

Du kan bruge Beregn selv, hvis du vil beregne din godtgørelse.

Denne side er senest ændret den 22. marts 2016