Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Hvis du har brug for behandling, kan du både få dækket dine udgifter til det, mens sagen bliver behandlet, og du kan få en erstatning, der kan dække de fremtidige behandlinger.
Et af kravene til dækning er, at der skal være tale om en behandling, der helbreder den psykiske sygdom. Det vil typisk være psykologbehandlinger, men der kan også være tale om medicin.

Du kan kun få dækket dine udgifter efter arbejdsskadereglerne, hvis du ikke får betalt behandlingen i andre systemer, eksempelvis af sygesikringen.

Hvis du har regninger på udgifter til behandling, kan du henvende dig til din arbejdsgivers forsikringsselskab, som kan betale regningerne hurtigt. Hvis selskabet ikke vil dække dine udgifter, kan du indbringe spørgsmålet for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Denne side er senest ændret den 22. marts 2016