Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD *1) er en psykisk sygdom, der kan opstå efter voldsomme hændelser af katastrofelignende karakter. Det kan for eksempel være krigshandlinger, overfald eller voldsomme ulykker.

Posttraumatisk belastningsreaktion som arbejdsskade

PTSD kan anerkendes som en arbejdsskade, hvis du som følge af dit arbejdet eller de forhold, som arbejdet er foregået under, har været udsat for enten:

  • Traumatiske begivenheder eller

  • Situationer af kortere eller længere varighed, der var af en exceptionelt truende eller katastrofeagtig natur

Det kan for eksempel være voldsomme trusler med følelse af livsfare (eksempelvis krigshandlinger, beskydning eller farefuld kørsel i minerede områder), redningsarbejde i katastrofeområder med voldsomme belastninger eller livsfare ved udsættelse for vold eller trusler om vold.

For at få diagnosen PTSD skal sygdommen opstå inden for seks måneder efter, at du har været udsat for sådanne begivenheder eller situationer. Det er også muligt at få anerkendt forsinket PTSD, hvis symptomerne på PTSD er opstået inden for 6 måneder og sygdommen er fuldt ud til stede inden for få år.

Andre psykiske sygdomme end PTSD

Posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD), herunder forsinket PTSD,  er lige nu den eneste psykiske sygdom, der er optaget på fortegnelsen over erhvervssygdomme. Det betyder dog ikke, at PTSD er den eneste psykiske sygdom, der kan anerkendes som en arbejdsskade.

Sygdomme, som ikke står på fortegnelsen over erhvervssygdomme, kan stadig anerkendes som arbejdsskader efter en forelæggelse for Erhvervssygdomsudvalget.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan forelægge sager for udvalget, hvis der er sandsynlighed for, at en sygdom skyldes arbejdet.

Udvalget gennemgår hver enkelt sag og vurderer, om den kan anerkendes. For at udvalget kan indstille en sag til anerkendelse, skal sygdommen med overvejende sandsynlighed skyldes arbejdets særlige art.

Efter forelæggelse for Erhvervssygdomsudvalget er flere forskellige psykiske diagnoser anerkendt som arbejdsskader. Eksempelvis er sager om depression og uspecifik belastningsreaktion anerkendt gennem udvalget.


*1 - Forkortelsen PTSD stammer fra den engelske betegnelse "Post Traumatic Stress Disorder"

Denne side er senest ændret den 22. marts 2016