Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Når Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal vurdere, om en sag om psykisk sygdom kan anerkendes eller ej, sker det med udgangspunkt i, om sygdommen er på fortegnelsen over erhvervssygdomme.

Posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD) er lige nu den eneste psykiske sygdom, der er optaget på fortegnelsen over erhvervssygdomme.

Diagnosen stilles kun, hvis belastningen anses for at være tilstrækkelig. Det vil sige, at du har været udsat for traumatiske begivenheder eller situationer af en exceptionelt truende eller katastrofeagtig art (diagnosekriterier fra WHO).

Et andet kriterium for diagnosen er, at symptomerne - bl.a. mareridt, genoplevelse af traumerne i flashbacks, søvnbesvær, vrede og koncentrationsbesvær - opstår indenfor seks måneder fra påvirkningen.

Eksempel - sag anerkendt efter erhvervssygdomsfortegnelsen

En tilskadekommen havde i gennem mange år arbejdet som fængselsfunktionær. Blandt andet i en arrest, hvor arbejdet var meget stressende, og hvor der forekom trusler, voldsepisoder og lignende. Efterfølgende var han ansat i et fængsel, hvor han først var udsat for vold, håndgranatangreb og skud med automatvåben. Desuden var han den første på stedet, da en indsat forsøgte at begå selvmord. Af speciallægeerklæringen fremgår det, at diagnosen er posttraumatisk belastningsreaktion.

Sagen kan anerkendes efter fortegnelsen.

Den tilskadekomne har både været udsat for trusler om vold og vold samt exceptionelt svære psykiske påvirkninger i øvrigt.

Han udviklede symptomer på posttraumatisk belastningsreaktion, og der er god overensstemmelse mellem den psykiske sygdom og belastningerne på arbejdet.

Anerkendelse af psykiske sygdomme uden for fortegnelsen

Andre psykiske sygdomme har nogle af de samme symptomer, men hvis ikke du har været udsat for truende eller katastrofeagtige begivenheder, får du ikke stillet diagnosen posttraumatisk belastningsreaktion.

I de tilfælde overvejer vi i stedet, om sagen kan anerkendes uden for fortegnelsen. Hvis vi mener, at der kan blive tale om anerkendelse uden for fortegnelsen, forelægger vi sagen for Erhvervssygdomsudvalget.

Udvalget vurderer, om sagen kan anerkendes. Det kræver, at sygdommen med overvejende sandsynlighed skyldes arbejdets særlige art.
I den proces kan flere forskellige psykiske diagnoser, eksempelvis uspecifik belastningsreaktion, tilpasningsreaktion og depression, være til debat.

Denne side er senest ændret den 22. marts 2016