Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Mange af de psykiske arbejdsskader bliver anmeldt som en ulykke. Meget ofte er det arbejdsgiveren, der anmelder sagen til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Din arbejdsgiver har pligt til at anmelde et ulykkestilfælde, men du har også selv mulighed for at anmelde sagen. Anmeldelsen skal ske senest et år efter, at skaden er sket.

En hændelse anerkendes som en ulykke, hvis en personskade er forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller inden for fem dage og er en følge af arbejdet eller de forhold, som arbejdet er foregået under.

Når vi har modtaget anmeldelsen, sender vi et kvitteringsbrev til dig inden for en uge.

Herefter går vi i gang med at indhente oplysninger om skaden. Det kan være en funktionsattest fra din egen læge, journaler fra hospitalet, udtalelser fra psykologer og lignende.
Vi beder dig også om at svare på en række spørgsmål, så vi kan få beskrevet hændelsen nærmere. Herefter kan vi vurdere, om sagen kan anerkendes som en ulykke.

Eksempel - ulykke anerkendt som arbejdsskade:


En lokomotivfører så under fremkørslen af sit tog noget ligge på sporet.
Han bremsede og opdagede et menneske, hvis kropsdele var spredt over området.
Sagen blev anerkendt som en ulykke.

 

Hvis sagen anerkendes


Hvis sagen kan anerkendes som en ulykke, behandler vi spørgsmålet om erstatning.
For at kunne beregne en erstatning, må vi vente på, at din tilstand er blevet varig. Det vil sige, at tilstand bliver vurderet til at være stabil, og der ikke er udsigt til hverken forbedring eller forværring. Når det gælder psykiske arbejdsskader kan det tage adskillige måneder.
Når tilstanden er stabil, indhenter vi på ny en speciallægeerklæring eller en funktionsattest fra egen læge, og så er vi klar til at træffe en samlet afgørelse om anerkendelse og erstatning.

Denne side er senest ændret den 30. december 2019