Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Hvad skal du gøre, hvis du vil anmelde en arbejdsskadesag?

Hvis du gerne vil have vurderet, om dine psykiske lidelser kan anerkendes som en arbejdsskade, skal din sag anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Du kan selv anmelde

Du kan du selv anmelde en sag ved at henvende dig til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. I første omgang skal du alene oplyse dit cpr-nummer, og hvilken type skade, der er tale om.

Læs mere om anmeldelse

Læge eller arbejdsgiver anmelder oftest

Du kan også bede en anden om at hjælpe dig med det. Ofte er det ens arbejdsgiver eller læge, der anmelder ens sag. Men du kan også vælge at få din fagforeningtil at gøre det, eller en anden, du har tillid til.

Hvis du er i tvivl om noget, kan du altid starte med at kontakte enten Veterancentret på 72 16 34 00 eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring på 72 20 60 00.

Denne side er senest ændret den 10. marts 2016