Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Der er kommet ny viden om, hvordan PTSD kan udvikle sig efter man har været udsat for traumatiske begivenheder

Der er kommet ny viden om, hvordan depression og posttraumatisk belastningsreaktion, også kaldet PTSD, kan udvikle sig, efter at man har været udsat for traumatiske begivenheder. Den nye viden betyder, at det nu er muligt at få anerkendtbåde depression og forsinket PTSD opstået efter traumatiske begivenheder som en arbejdsskade.

Forsinket PTSD

Forsinket PTSD er, når sygdommen ikke er fuldt udviklet inden for seks måneder efter, at man var udsat for traumatiske begivenheder. Det betyder, at man nu kan få anerkendt sine psykiske lidelser som en arbejdsskade, selvom PTSD først viser sig fuldt ud op til flere år efter, at man har været udsendt.

Seks måneders reglen ændres

Samtidig lempes dokumentationskravet for, hvornår PTSD skal være brudt ud. Det er den såkaldte seks måneders regel, der ændres. For at få anerkendt PTSD som en arbejdsskade er det tilstrækkeligt med en psykiatrisk speciallægeerklæring om, at sygdommen sandsynligvis er opstået i forbindelse med udsendelsen.

Tidspunktet for udstedelsen af lægeerklæringen er uden betydning – også selvom den først er udstedt flere år efter hjemkomsten.

Tidligere afviste veteraner er kontaktet

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har i juni 2013 skrevet ud til alle veteraner, der tidligere har fået afvist en sag om psykisk erhvervssygdom. De er blevet informeret om muligheden for at få sagen vurderet ud fra de nye regler. Her er tale om forsinket PTSD og depression som følge af exceptionelle belastninger.

Bør du anmelde?

Hvis du har været udsat for traumatiske begivenheder under en udsendelse til en krigszone og kæmper med psykiske problemer, skal du overveje at anmelde det. For det er blevet lettere at få anerkendt psykiske lidelser som PTSD og depression som en arbejdsskade.

Afviste sager kan genoptages

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vil opfordre fagforeninger og andre interessenter til at hjælpe med at finde frem til personer, der har fået afvist en sag om PTSD, selvom de har været udsat for traumatiske begivenheder. Disse personer opfordres til at kontakte Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, således at de kan få deres sag genoptaget og vurderet efter den nye praksis.

Det er også muligt at anmelde en sag, der ikke tidligere har været anmeldt som arbejdsskade

Lægen har pligt til at anmelde erhvervssygdomme, hvis lægen har begrundet mistanke om, at sygdommen er opstået som følge af arbejdet. Man kan også selv anmelde en erhvervssygdom til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Særlig erstatningsordning for veteraner

Regeringen fremsætter i december 2013 et lovforslag, som lemper dokumentationskravet for, hvornår PTSD skal være brudt ud hos veteraner. Det er den såkaldte seks måneders regel, der bliver ændret, og dermed kommer der en særlig erstatningsordning for veteraner.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vil fremover kunne anerkende PTSD som en arbejdsskade alene på bagrund af en psykiatrisk speciallægeerklæring om, at sygdommen sandsynligvis er opstået i forbindelse med udsendelsen. Der vil ikke længere stilles krav om, hvornår lægeerklæringen skal være udstedt.

I dag skal der som udgangspunkt være et lægenotat eller en lægeerklæring, der er skrevet i den periode, hvor symptomerne på PTSD er opstået, for at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan anerkende, at sygdommen er brudt ud inden for seks måneder.

Hvis der er tvivl om, hvornår sygdommen er brudt ud, fordi der er flere forskellige lægeoplysninger i sagen, kan Arbejdsmarkedets Erhvervssikring indhente en ny psykiatrisk speciallægeerklæring, som udfærdiges på baggrund af de samlede lægelige oplysninger i sagen og undersøgelse af den tilskadekomne veteran.

Der kan fortsat være sager, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vil afvise af andre grunde. Det kan fx være, at belastningen ikke er så voldsom, at det vurderes, at den kan forårsage PTSD, eller at der er klare private årsager til sygdommen.

Denne side er senest ændret den 10. marts 2016