Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

For at kunne stille diagnosen Posttraumatisk belastningsreaktion – også kendt som posttraumatic stress disorder eller PTSD – skal følgende psykiske symptomer være til stede:

1. Tilbagevendende genoplevelse af traumerne
2. Stærkt ubehag ved udsættelse for omstændigheder, der minder om traumerne
3. Undgåelse af alt, der minder om traumerne
4. Delvis, eller fuld, fortrængning af de traumatiske oplevelser
5. Mindst to af følgende:
    • a. Ind- eller gennemsovningsbesvær
    • b. Irritabilitet eller vredesudbrud
    • c. Koncentrationsbesvær
    • d. Hypervigilitet (udsædvanlig vagtsomhed)
    • e. Tilbøjelighed til at fare sammen

Du skal desuden have været udsat for traumatiske begivenheder eller situationer af kortere eller længere varighed, af en yderst truende eller katastrofeagtig karakter. Du skal derudover have fået symptomer på sygdommen indenfor 6 måneder, efter at du har været udsat for den psykiske påvirkning

Hvis sygdommen optræder helt uden symptomer i de første 6 måneder, er Erhvervssygdomsfortegnelsens krav til diagnosen ikke opfyldt, og en eventuelt senere stillet PTSD-diagnose vil ikke være omfattet af fortegnelsen. Disse sygdomme vil efter en konkret vurdering kunne forelægges for Erhvervssygdomsudvalget, som vurderer, om sygdommen alligevel skal anerkendes efter arbejdsskadeloven.

Denne side er senest ændret den 10. marts 2016