Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Der er kommet ny viden om, hvordan PTSD og depression kan udvikle sig efter udsættelse for traumatiske begivenheder

Det betyder, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har ændret praksis på området, så flere veteraner fremover kan få anerkendt deres psykiske lidelse som en arbejdsskade.

Udredning ændrer Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings praksis

En medicinsk udredning om forsinket PTSD og depression efter exceptionelle belastninger fra juni 2013 har givet ny viden, som er baggrunden for, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har ændret praksis.

Forsinket PTSD kan nu anerkendes

Udredningen har for det første givet anledning til, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring fremover vil anerkende forsinket PTSD som en arbejdsskade. Udredningen giver videnskabelig dokumentation for, at PTSD kan udvikles senere end seks måneder efterudsættelse for exceptionelle belastninger.

For at vi kan anerkende

For at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan anerkende forsinket PTSD, skal veteranen inden for seks måneder have haft et eller flere af symptomerne på PTSD, og den pågældende skal have udviklet PTSD i fuldt omfang inden for få år efter, at belastningen er stoppet.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har også fået mulighed for at anerkende andre sager om PTSD og depression efter en konkret vurdering. Det drejer sig om følgende typer af sager:

  • Sager, hvor veteranen har haft symptomer på PTSD inden for seks måneder, men hvor den pågældende ikke har udviklet PTSD i fuldt omfang inden for få år, men fx først tre til fire år senere. Disse sager vil eventuelt kunne anerkendes som PTSD eller som en såkaldt belastningsreaktion.

  • Sager, hvor veteranen ikke har haft symptomer på PTSD inden for seks måneder, men hvor den pågældende har udviklet PTSD i fuldt omfang på et senere tidspunkt. Her vil det have betydning, hvor lang tid der går, inden sygdommen udvikler sig.

  • Sager, hvor veteranen har udviklet depression efter at have været udsat for exceptionelle belastninger.

Der kan fortsat være sager, som Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vil afvise. Det kan fx være tilfælde, hvor det lægeligt vurderes, at veteranen lider af en anden psykisk sygdom, der erfaringsmæssigt ikke kan opstå som en følge af arbejdsmæssige belastninger.

Denne side er senest ændret den 22. marts 2016