Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

En Højesterets dom fra 22. april i 2009 betyder, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ændrer praksis og lemper den indledende vurdering af, om en sag kan genoptages.

Højesteretsdommen underkendte Ankestyrelsens - og dermed Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings - praksis omkring genoptagelse af erstatningsspørgsmålene inden for 5 år i arbejdsskadesager.
Derfor genoptager Arbejdsmarkedets Erhvervssikring nu sager, hvor vi tidligere har afvist at genoptage spørgsmålet om erstatning.

Skal din sag genoptages?

Via vores sagsbehandlingssystem har vi fundet omkring 10.000 sager, der kan være relevante. Vi har skrevet ud til de berørte personer for at spørge, om styrelsen skal se på deres sag igen og vurdere, om den kan genoptages.

Vi ved dog af erfaring, at vi med vores interne søgning ikke får alle relevante sager med.
Hvis du ikke har fået et brev fra os, men mener, at du er omfattet af den nye praksis, kan du derfor skrive til os og bede os genoptage din sag.

En genoptagelse er dog ikke i sig selv ensbetydende med, at man får mere i erstatning. Det er kun en garanti for, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring behandler sagen og vurderer fastsættelsen af erstatning på ny.