Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Rapporter

Format

SFI rapport: En vurdering af Arbejdsskadestyrelsens Fastholdelsescenter - kommuners, fagforeningers, arbejdsgiveres og forsikringsselskabers erfaringer med Fastholdelsescentret (Juni 2012)

pdf

Rapport fra arbejdsgruppen om anmeldelse af arbejdsskader (erhvervssygdomme) (april 2012)

pdf

Udvikling på arbejdsskadeområdet

Format 

Sociale og arbejdsmæssige konsekvenser af arbejdsskader blandt indvandrere og etniske danskere (Juni 2009)

 pdf

Rapport fra arbejdsgruppen om terror og arbejdsskadesikring (2008)

 pdf

Veteranpolitik - méntabel

 Format

Undersøgelse af de vejledende ménprocenter efter psykiske skader for veteraner og andre (Juni 2011)

pdf 

Statistikker

Format 

Arbejdsskadestyrelsens Årsstatistikker (2000 og frem)

 pdf

Brugerundersøgelser 

 Format

 Brugerundersøgelse på arbejdsskadeområdet - 2010

 pdf

 Brugerundersøgelse på arbejdsskadeområdet - 2009-2010

 pdf

 Brugerundersøgelse på arbejdsskadeområdet - efterår 2007

 pdf

 Brugerundersøgelse for private erstatningssager - forår 2009

 pdf

Om LM Windpower 

 Format

Redegørelse om arbejde med vindmølleproduktion og anvendelse af styren på LM Wind Power i perioden 2000-2010 (Marts 2010)

pdf

Redegørelse om arbejde med vindmølleproduktion og anvendelse af styren på LM Wind Power i perioden 1995-1999 (April 2011)

html

Besvarelse af beskæftigelsesministerens brev af 8. marts til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen om arbejdsmiljøet på LM Wind Power (April 2011)

html

Ph.D. Henrik Kolstads rapport om skadevirkninger efter påvirkning af styren (Maj 2011)

pdf

 

Om Grindstedsagen

Format 

 Eksponeringsvurdering af kviksølv, Grindstedværket Afdeling B2 1962-1980 (Marts 2009)

 pdf

 Redegørelse om Grindstedsagen fra Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen (Oktober 2008)

 pdf

 Undersøgelse af de vejledende ménprocenter efter psykiske skader for veteraner og andre (Juni 2011)

 pdf