Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

30. oktober 2002 - Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne

1) Praksis om genoptagelse inden for 5 år efter § 34, stk. 1 er præciseret (afsnit 2.12.)

2) Højesterets dom af 9. oktober 2002 er bekrevet (kapitel 5.)


17. september 2002 - Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne

1) Afsnittet om folkepension er uddybet og præciseret (8.3)

2) Afsnittet om fleksjob er blevet præciseret (3.6.)

3) I afsnit 9.2. er praksis om erhvervsevnetab til fodboldspillere præciseret i forhold til målmænd.


25. juni 2002 - Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne

Vi har tilføjet et afsnit om fleksydelse i den elektroniske vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne (kapitel 8.6.)


27. maj 2002 - Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne

Vejledningen er præciseret ved en grundigere beskrivelse af fleksibel efterløn (kapitel 8.1)


15. april 2002 - Ny vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne

Vi har netop udsendt en revideret udgave af vejledningen om erstatning for tab af erhvervsevne på arbejdsskadeområdet. Vejledningen er nu inddelt i et større generelt kapitel om forskellige emner, der vedrører erhvervsevnetab, og en række kapitler, der som tidligere tager udgangspunkt i borgerens aktuelle sociale situation på det tidspunkt, hvor spørgsmålet om erstatning for tab af erhvervsevne skal afgøres. Vejledningen er opdateret med den nyeste praksis, blandt andet i situationer, hvor borgeren går på revalidering eller omskoling som følge af arbejdsskaden.

Denne side er senest ændret den 12. december 2006