Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

I henhold til aftaler mellem Arbejdsskadestyrelsen/Moderniseringsstyrelsen og Lægeforeningen udgør satserne for honorering af lægeerklæringer udfærdiget på autoriserede blanketter pr. 1. april 2016:

1. Anmeldelse af erhvervssygdom/arbejdsbetinget lidelse 207 kr.

2. Supplementsblad ved anmeldelse af høreskader 544 kr.

3. Indledende attest ASK 010 Lægeerklæring I 572 kr.

4. Funktionsattest ASK 020 Generel funktionsattest 1.145 kr.

5. Funktionsattest ASK 210 Psykiske følger 1.145 kr.

6. Funktionsattest ASK 220 Øje 1.145 kr.

7. Funktionsattest ASK 230 Nakke-hals 1.145 kr.

8. Funktionsattest ASK 240 Brystryg og lænderyg 1.145 kr.

9. Funktionsattest ASK 280 Brok 1.145 kr.

10. Funktionsattest ASK 290 Hørelse 1.145 kr.

  • tillæg for nyoptaget toneaudiometri 286 kr.
  • tillæg for nyoptaget taleaudiometri 286 kr.
  • tillæg for nyoptaget stapediusrefleksmåling 143 kr.

11. Funktionsattest ASK 310 Skulderled/overarm 1.145 kr.

12. Funktionsattest ASK 320 Albueled 1.145 kr.

13. Funktionsattest ASK 330 Underarm 1.145 kr.

14. Funktionsattest ASK 340 Håndled 1.145 kr.

15. Funktionsattest ASK 350 Fingre 1.145 kr.

16. Funktionsattest ASK 410 Hofte/lårben 1.145 kr.

17. Funktionsattest ASK 420 Knæled 1.145 kr.

18. Funktionsattest ASK 430 Underben 1.145 kr.

19. Funktionsattest ASK 440 Fodled 1.145 kr.

Satserne ovenfor gælder også ved administrationen af lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Satsen for den i lovens § 20 nævnte lægeerklæring om uarbejdsdygtighed udgør uændret 175 kr. pr. 1. april 2016.

Satserne ovenfor er alle opgivet eksklusive moms.

Denne side er senest ændret den 23. marts 2016