Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Som arbejdsgiver kan du klage over vores afgørelse om, hvorvidt der er tale om en arbejdsskade.

Du kan normalt ikke klage over erstatningens størrelse.

Hvis du vil klage, skal vi have besked senest 4 uger efter, at du har modtaget vores afgørelse. Hvis du modtager post fra os via e-Boks, regner vi med, at du har modtaget din afgørelse hverdagen efter datoen på afgørelsen. Som hverdage regner vi mandag til fredag. Alt andet post, der er sendt elektronisk, regner vi med, at du har modtaget på datoen for afgørelsen. Har du modtaget afgørelsen per brev, går vi ud fra, at du har modtaget brevet efter disse hovedregler:

- Post sendt mandage, tirsdage eller fredage er fremme 5 dage senere.

- Post sendt om onsdagen er fremme 7 dage senere.

- Post sendt om torsdagen er fremme 6 dage senere.


De 4 uger, som klagefristen lyder på, løber derfor fra denne dag. Hvis fristen udløber på en lørdag, søndag eller helligdag, forlænges den til hverdagen efter. Fristen udløber ved kontortidens ophør. Det betyder, for almindelige breve, i praksis, at klagefristen som hovedregel udløber 4 uger fra

- efterfølgende mandag, når afgørelsens dato er en mandag eller tirsdag, eller

- efterfølgende onsdag, når afgørelsens dato er en onsdag, torsdag eller fredag.

Hvis du anker, er det vigtigt, at du orienterer dit forsikringsselskab. Derved sikrer du, at selskabet ikke udbetaler en erstatning til tilskadekomne, inden vi kan behandle klagen.

Hvis du ikke har tegnet en arbejdsskadeforsikring for dine ansatte, og du selv skal udbetale erstatningen til tilskadekomne, kan du også klage over erstatningens størrelse.

Denne side er senest ændret den 04. juli 2016