Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Som arbejdsgiver kan du klage over vores afgørelse om, hvorvidt der er tale om en arbejdsskade.

Du kan normalt ikke klage over erstatningens størrelse.

Hvis du vil klage, skal vi have besked senest 4 uger efter, at du har modtaget vores afgørelse. Når vi beregner klagefristen, tæller vi hverdage (ikke lørdage), hvor der omdeles post. De såkaldte mellemdage, (hverdage, hvor Post Nord ikke omdeler post), tælles ikke med.

Hvis du modtager post fra os via e-Boks, regner vi med, at du har modtaget din afgørelse hverdagen efter datoen på afgørelsen. Som hverdage regner vi mandag til fredag. Alt andet post, der er sendt elektronisk, regner vi med, at du har modtaget på datoen for afgørelsen.

Har du modtaget afgørelsen per brev, går vi ud fra, at du har modtaget afgørelsen 6 hverdage efter datoen på afgørelsen. Som hverdage regner vi mandag til fredag. De 4 uger, som klagefristen lyder på, løber derfor fra denne dag. Hvis afgørelsen eksempelvis er dateret en onsdag, regner vi den for modtaget 6 hverdage senere, altså torsdag ugen efter. 

Hvis klagefristen udløber på en lørdag, søndag eller helligdag, forlænges den til hverdagen efter. Fristen udløber ved kontortidens ophør for så vidt angår klager sendt med fysisk post og ved midnat for så vidt angår klager sendt med elektronisk post.

Hvis du anker, er det vigtigt, at du orienterer dit forsikringsselskab. Derved sikrer du, at selskabet ikke udbetaler en erstatning til tilskadekomne, inden vi kan behandle klagen.

Hvis du ikke har tegnet en arbejdsskadeforsikring for dine ansatte, og du selv skal udbetale erstatningen til tilskadekomne, kan du også klage over erstatningens størrelse.

Denne side er senest ændret den 23. oktober 2018