Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Genoptagelsesblanket

Der gælder forskellige regler for genoptagelse alt efter, hvilken del af en sag du ønsker at få genoptaget. De tre hovedområder er:

Sådan beder du om genoptagelse

Du kan bede os om at genoptage din sag pr brev, ved at ringe eller maile til os eller ved at bruge vores onlineblanket.

For at vi hurtigst kan komme i gang med at behandle din genoptagelse, vi vil anbefale, at du bruger vores onlineblanket til genoptagelse, som du finder her:

Når du bruger blanketten, kan vi hurtigere begynde at behandle genoptagelsen, da blanketten hjælper til, at vi får de oplysninger, vi skal bruge i første omgang.

Når du beder om genoptagelse, er det vigtigt, at du forklarer, hvilke nye oplysninger, der er, eller hvilke fejl eller mangler der er i din afgørelse. Nye oplysninger kan for eksempel være, at du er blevet undersøgt af en speciallæge, som har konstateret en forværring.

Hvis ikke du gør opmærksom på, at der er nye oplysninger, vil vi afvise at genoptage sagen.

Forældelse

Alle sager falder under en generel frist for forældelse på 30 år.

Klagemuligheder

Hvis vi genoptager din sag, træffer vi en ny afgørelse. Den har du mulighed for at klage over.

Hvis vi afviser at genoptage din sag, kan du klage over afvisningen.

Vi kan i nogle tilfælde genoptage din sag af os selv. Hvis det sker, kan du ikke klage over, at vi genoptager sagen, men du kan stadig klage over den afgørelse, vi kommer frem til i forbindelse med genoptagelsen.