Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Du har mulighed for at klage, hvis du ikke er enig i en afgørelse, som vi har truffet i din arbejdsskadesag. Hvis du vil klage, skal du give os besked senest fire uger efter, at du har modtaget afgørelsen.

Når vi modtaget din klage, vurderer vi sagen igen. Hvis vi ikke giver dig ret i klagen, sender vi den videre til Ankestyrelsen.

Hvordan skal du klage?

Hvis du vil klage, skal du kontakte Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Du kan finde linket til vores digitale klageside i selve afgørelsen. Her kan du udfylde og sende en klage til os digitalt, så er du sikker på, at vi får alle de relevante oplysninger med det samme.

Du kan også ringe eller skrive til os. Husk blot at oplyse dit sagsnummer (j.nr.) og hvilken afgørelse, du ønsker at klage over.

Hvornår skal du senest klage?

Vi skal have din klage senest fire uger efter, at du har modtaget vores afgørelse. Hvis din frist for at klage udløber en lørdag, søndag eller helligdag, forlænges den til første hverdag derefter.

Hvornår er klagen modtaget?

Du skal være opmærksom på, at vi skal have registeret din klage hos os, senest den dag fristen udløber. Hvis du sender klagen til os med digital post eller e-mail, skal vi have modtaget klagen inden midnat. Men hvis du ringer til os eller sender klagen med brev til os, skal vi have modtaget din klage i vores åbningstid.

Hvordan beregner vi fristen?

Vi beregner fristen for at klage fra den dag, hvor vi forventer, at du har modtaget afgørelsen fra os.

Hvis du har fået afgørelsen med Digital Post

Når vi sender en afgørelse til dig med Digital Post, vil du modtage den i e-Boks den næste hverdag. Vi beregner derfor din frist for at klage fra den første hverdag efter datoen på afgørelsen. Det betyder, at hvis afgørelsen er dateret en mandag, vil din frist for at klage udløbe om tirsdagen fire uger senere.

Hvis du har fået afgørelsen med brev

Når vi sender en afgørelse til dig med brev, forventer vi, at du vil modtage brevet seks hverdage senere. Vi beregner derfor din frist for at klage 6 hverdage efter datoen på afgørelsen. Det betyder, at hvis afgørelsen fx er dateret en mandag, beregner vi først fristen fra om tirsdagen i ugen derefter.

Hvis du klager for sent

Hvis du klager efter fristen er udløbet, sender vi din sag videre til Ankestyrelsen. Ankestyrelsen vurderer så, om der er særlige grunde til, at din klage alligevel skal behandles. Det kan fx være, hvis du har været alvorligt syg i hele perioden.

Kan andre klage?

Alle, der bliver berørt af en afgørelse, har ret til at klage over afgørelsen. Det gælder:

  • Dig, som arbejdsskadesagen handler om
  • Fuldmagtshaver. Hvis du har givet fuldmagt fx til din fagforening eller advokat, kan de klage på dine vegne
  • Efterladte til en tilskadekommen
  • Din arbejdsgiverens forsikringsselskab, hvis det er en arbejdsulykke, eller Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomskontrol (AESK), hvis det er en erhvervssygdom
  • Din arbejdsgiver. Normalt kan din arbejdsgiver kun klage over spørgsmålet om anerkendelse/afvisning og ikke om selve erstatningen. Men hvis din arbejdsgiver ikke er forsikret, vil han/hun være erstatningspligtig og har derfor mulighed for at klage over alle afgørelser

Ankestyrelsen kan ændre en afgørelse til ugunst for dig

Ankestyrelsen er ikke bundet af, hvad du eller andre klager over. Det kan betyde to ting for dig:

  • Ankestyrelsen kan vælge at behandle andre delafgørelser i sagen, som du ikke har klaget over
  • Ankestyrelsen kan ændre en afgørelse til ugunst for dig - altså sætte din erstatning ned eller ændre anerkendelsen til afvisning

Det er kun i særlige situationer, at Ankestyrelsen behandler delafgørelser, der ikke er klaget over. Det sker kun, hvis Ankestyrelsen mener, at vi har foretaget en åbenlys forkert vurdering af sagen.

Hvis Ankestyrelsen vælger at tage andre delafgørelser op, end du har klaget over, vil Ankestyrelsen normalt informere dig om det. Du har derefter mulighed for eventuelt at trække din klage tilbage, inden Ankestyrelsen træffer afgørelse.

Du kan dog ikke stoppe sagen hos Ankestyrelsen ved at trække din klage tilbage, hvis fx forsikringsselskabet også har klaget.

Denne side er senest ændret den 03. januar 2020