Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

Hvis du har været ude for en arbejdsulykke eller har mistanke om, at du har fået en sygdom på grund af dit arbejde, skal det anmeldes som en arbejdsskade. Det er vigtigt at vide, at alle har ret til at anmelde en arbejdsskade.

Sager om arbejdsulykker bliver som hovedregel behandlet i din arbejdsgivers forsikringsselskab, og i nogle tilfælde også hos os i AES. Sager om erhvervssygdomme behandles altid i AES.

Når arbejdsskaden anmeldes til AES, får du senest efter fem dage et brev om, at vi har modtaget anmeldelsen og vil behandle sagen.

Arbejdsgivere har pligt til at anmelde arbejdsulykker 

Hvis du er kommet til skade ved en ulykke i forbindelse med dit arbejde, skal du altid få din arbejdsgiver til at anmelde din skade som en arbejdsskade. Virksomheder og organisationer (arbejdsgivere) har pligt til at anmelde arbejdsulykker i det elektroniske anmeldesystem EASY på virk.dk.

OBS! Foreninger og arbejdsgivere uden CVR-nummer kan ikke anmelde i EASY på nuværende tidspunkt, men skal bruge pdf-blanketten på denne side.


Læger og tandlæger har pligt til at anmelde erhvervssygdomme

Du skal få din læge eller tandlæge til at anmelde en sygdom som en arbejdsskade (erhvervssygdom), hvis der er mistanke om, at sygdommen kan være opstået på grund af dit arbejde. Det gælder også, hvis arbejdet, der kan have gjort dig syg, ligger mange år tilbage eller du har arbejdet for mange forskellige arbejdsgivere.

Læger og tandlæger har pligt til at anmelde sygdomme, som kan skyldes borgerens arbejde (erhvervssygdomme) i anmeldesystemet ESS på virk.dk.

Læger og tandlæger skal være opmærksomme på, at arbejdsulykker som hovedregel skal anmeldes af din arbejdsgiver. Hvis man som læge eller tandlæge skal anmelde en arbejdsulykke på vegne af en borger, skal anmeldelsen udfyldes i det elektroniske anmeldesystem EASY (se nedenstående).

Særlige omstændigheder, hvor borgere eller andre selv skal anmelde arbejdsskader

Der kan opstå situationer, hvor borgere eller borgerens repræsentant (fx fagforbund) har mulighed for selv at anmelde en arbejdsulykke eller en sygdom. Det kan fx være, hvis arbejdsgiveren ikke ønsker at anmelde skaden, eller hvis virksomheden ikke eksisterer længere eller er gået konkurs.

Sådan kan du eller din repræsentant selv anmelde en arbejdsskade: